Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
40/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp đối với hộ ông Lường Văn Mừng tại thôn Quân Phát, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình
15 /UBND-KTN V/v cập nhật giá gói thầu C4-BANLAI/Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khu Pắn Pé thuộc Dự án hồ chứa nước Bản Lải
14/UBND-TH V/v đề nghị phản biện các dự thảo văn bản của UBND tỉnh năm 2020
66/VP-KTN Về việc điều chỉnh kinh phí sự nghiệp y tế không giải ngân hết trong năm 2019 và bố trí vốn cho một số dự án
65/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
64/VP-KTN Về việc chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, thực thi pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học
39/QĐ-UBND Về việc sửa đổi điểm c, Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn
38/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trạm Y tế xã Vân An, huyện Chi Lăng
34/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng III, Dược sĩ hạng III năm 2019
13/UBND-KTN V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại
10/UBND-KTN V/v vận dụng định mức công tác gia cố nền đường đất sử dụng xi măng và tro bay trong xây dựng đường giao thông nông thôn
09/UBND-KTTH V/v báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 và kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2019
07/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017- 2021” năm 2019
03/KH-UBND Triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn
02/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền thuê đất lô đất C.C.1, thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư và Dân cư Nam thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xâu dựng Chợ hạng 3.
61/VP-KGVX Về việc đầu tư giai đoạn 2 công trình Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tràng Định
60/VP-KGVX Về việc báo cáo tiến độ thực hiện các công trình phục vụ kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn
59/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị bổ sung điểm mỏ vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnh Lạng Sơn
57/VP-KTN Về việc xây dựng tiêu chí lựa chọn đề xuất dự án Đường nối từ QL1A đến trung tâm xã Quảng Lạc theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT
56/VP-KGVX Về việc thực hiện Kết luận số 1160-KL/TU ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
52/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng tại Công văn số 1603/UBND-VHTT ngày 19/12/2019
51/VP-KTN Về việc tổ chức tổng kết việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
48/VP-KTN Về việc xem xét đề nghi của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam về dự án nhà máy gạch Lan Thái
47/VP-KGVX Về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Canh Tý 2020
46/VP-KTN Về việc báo cáo tình hình sử dụng năng lượng, định mức tiêu hao năng lượng và cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019
45/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo phục vụ thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020
44/VP-KTTH Về việc phúc đáp thắc mắc về chủ trương chính sách thông quan nông sản tại cửa khẩu Cốc Nam của Công ty Cổ phần Logistics quốc tế Lạng Sơn
43/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Công nghệ Luyện kim VICMET Việt Nam về thay đổi nội dung báo cáo ĐTM
42/VP-KTN Về việc xây dựng báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2019
41/VP-KTN Về việc kiểm tra vị trí đề xuất thực hiện dự án xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt của HTX Đồng Tâm
40/VP-KGVX Về việc giao góp ý danh mục văn bản gửi, nhận điện tử không kèm bản giấy
39/VP-KGVX Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về gửi, nhận văn bản điện tử
37/VP-KTN Về việc ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết luận của KTNN chuyên ngành IV về Chương trình mục tiêu phát triển KTXH các vùng giai đoạn 2016-2020, tỉnh Lạng Sơn
33/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
31/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn quản lý, sử dụng vào mục đích đất trụ sở làm việc
30/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy phép khai thác mỏ đá vôi Lân Rào, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
28/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thương mỏ đá vôi Lân Cần (Dự án điều chỉnh)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
12/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020
06/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp xem xét nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn giai đoạn 1b và nội dung phương án tuyến, quy mô xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B
11/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm