Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
279/UBND-KTN V/v triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đất
278/UBND-KTN V/v góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
277/UBND-KTN V/v thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
276/UBND-KTN V/v bổ sung hồ sơ hỗ trợ thực hiện các dự án bảo vệ môi trường giai đoạn 2020 - 2022
273/UBND-KGVX V/v thực hiện Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính phủ
272/UBND-KGVX V/v rà soát, xác minh và hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khoẻ hành khách trên các chuyến bay có trường hợp mắc Covid-19
1138/VP-NC Về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong thời gian nghỉ hưởng trợ cấp BHXH theo quy định
1137/VP-KGVX Về việc đồng ý xây dựng kế hoạch phối hợp sử dụng lực lượng hỗ trợ, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
1136/VP-KTTH Về việc chỉ đạo sau trao đổi hội đàm với thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc ngày 21/3/2020 và 22/3/2020
1135/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý thu, chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội
1134/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hoá
1133/VP-KTN Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
1131/VP-KTTH Về việc xây dựng Quyết định bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ vật tư y tế thực hiện kê khai giá tại Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND
1129/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2015/TT-BTC
1128/VP-KTN Về việc tháo gỡ khó khăn cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng về thế chấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân
1127/VP-KTN Về việc quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng công trình cầu Pác Luồng trên QL.3B, tỉnh Lạng Sơn
1127/VP-KTN Về việc quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng công trình cầu Pác Luồng trên QL.3B, tỉnh Lạng Sơn
1125/VP-KTN Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình liên thông cấp điện qua lưới điện hạ áp, trung áp
1124/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá tình hình bố trí kinh phí thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
1123/VP-KTN Về việc rà soát số vốn ứng trước, số vốn thu hồi ứng và số dư ứng theo yêu cầu của Bộ Tài chính
1122/VP-KGVX Về việc hợp tác bảo trợ thông tin tuyên truyền với Báo Thế giới và Việt Nam
1121/VP-KGVX Về việc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Luật Giao dịch điện tử
1120/VP-KGVX Về việc khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng
1119/VP-KGVX Về việc rà soát người về từ vùng dịch
1118/VP-KGVX Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế
1116/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng về tiêu thụ quả ớt
1114/VP-KGVX Về việc hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống bệnh COVID-19 cho người dân và cộng đồng
1112/VP-KGVX Về việc cung cấp thông tin nhà hàng, cửa hàng, địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí...đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
487/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tín ngưỡng
484/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện năm 2020
275/UBND-KGVX V/v các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người
270/UBND-NC V/v thực hiện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
177/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình phòng chống dịch Covid-19 ở một số cơ sở giáo dục đã có học sinh đi học trở lại trên địa bàn tỉnh
1111/VP-KTN Về việc báo cáo kết quả xây dựng, thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 và góp ý mẫu kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh giai đoạn 2021-2026
1110/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Sở Y tế về cải tạo, sửa chữa Bệnh viện phục hồi chức năng
1109/VP-KGVX Về việc rà soát báo cáo nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục
1108/VP-KTN Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
103/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19
102/GM-UBND Giấy mời dự họp xem xét Kế hoạch rà soát phương tiện giao thông vận tải và đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
487/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tín ngưỡng