Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
143/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến về chồng chéo pháp luật kinh doanh năm 2019
141/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Đình Lập về kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
140/VP-KTTH Về việc xuất khẩu nông sản qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089
138/VP-KTTH Về việc tham dự Đoàn Xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ năm 2020
137/VP-KTN Về việc tăng cường thực hiện công tác đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh
136/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên về xác định tỷ lệ khoáng sản nguyên khai
135/VP-KTN Về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2020
133/VP-KGVX Về việc đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên
08/KH-UBND Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 tỉnh Lạng Sơn năm 2020
07/KH-UBND Triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019 - 2020
06/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020
05/KH-UBND Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020
132/VP-KGVX Về việc đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020
131/VP-KGVX Về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
130/VP-KTN Về việc khoanh vùng, khôi phục mốc giới bảo vệ khu vực I, II Khu di tích, danh thắng Nhị - Tam Thanh
129/VP-KGVX Về việc bố trí kinh phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Nhà bia Thủy Môn Đình
128/VP-KTN Về việc xem xét, hướng dẫn Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tân Sơn Lạng Sơn thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký đầu tư
61/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Nhà trạm kiểm soát liên hợp, xây dựng bốt làm việc mới tại cổng kiểm soát số 2 khu vực cửa khẩu Nà Nưa
60/QĐ-UBN Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Lắp đặt Barie, bốt gác giám sát tại tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089
58/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn
57/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Lạng Sơn
24 /UBND-NC V/v triển khai, thực hiện quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
23 /UBND-KGVX V/v bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020
22 /UBND-KTN V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý
21/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
13/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm quý IV/2019
126/VP-KGVX Về việc tiếp sóng truyền hình trực tiếp Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”
125/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Cao Lộc liên quan đến kết luận Kiểm toán nhà nước khu vực X đối với dự án Nâng cấp đường thị trấn Cao Lộc - Na Làng
124/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
123/VP-KTTH Về việc quản lý công tác thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
115/VP-TH Về việc báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020
04/KH-UBND Triển khai thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2022 và định hướng đến năm 2025
96/VP-KGVX Về việc đồng ý chủ trương tổ chức Chương trình đón Bằng di tích cấp Quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Chi Lăng, huyện Chi Lăng
94/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định, Báo cáo xây dựng Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030
92/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP
91/VP-KTTH Về việc thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
90/VP-KTTH Về việc tổ chức đấu giá các khu đất có tài sản trên đất
52/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý bệnh gây rụng lá và sâu đục ngọn hại Hồi theo hướng bền vững tại tỉnh Lạng Sơn”
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
15/GM-UBND Giấy mời họp triển khai công tác tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019
14/GM-UBND Giấy mời họp xem xét nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn- giai đoạn 1b và nội dung phương án tuyến, quy mô xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B