Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1292/VP-KTTH Về việc báo cáo, giải trình liên quan đến đề nghị điều chỉnh danh sách đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn
1291/VP-NC Về việc cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật
1289/VP-KTTH Về việc giá dịch vụ bốc xếp hàng hóa bằng cơ giới tại Ga Đồng Đăng của Công ty TNHH Xuân Cương
1287/VP-KGVX Về việc đề nghị của các doanh nghiệp về đào tạo trực tuyến
1286/VP-KGVX Về việc bố trí kinh phí để triển khai Chương trình Sữa học đường
1285/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1284/VP-KGVX Về việc lùi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
1280/VP-KTN Về việc thay đổi thời gian tổ chức Diễn đàn bất động sản Công nghiệp Việt Nam năm 2020
1279/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
1278/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Cao Lộc về thực hiện thu hồi thực hiện dự án đầu tư
1276/VP-KTN Về việc kết quả khảo sát địa điểm di chuyển Trạm Khí tượng nông nghiệp Lạng Sơn
1275/VP-KTN Về việc báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý I/2020 và ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn
1274/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2019
1273/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Trường THCS Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn về trả lại đất
1261/VP-KGVX Về việc tuyên truyền thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và kết quả tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐBA
58/KH-UBND Truyền thông về Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026
541/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Trường Mầm non xã Châu Sơn, huyện Đình Lập
540/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020
539/QĐ-UBND Về việc phân bổ Kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh
318/UBND-NC V/v tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
1270/VP-KGVX Về việc xét nghiệm Covid-19
1269/VP-NC Về việc quy định việc xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm giáo dục
1268/VP-TH Về việc sử dụng tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới thực hiện cho giai đoạn 2021-2025
1266/VP-KTN Về việc tham mưu đề xuất nhu cầu cung cấp bổ sung các thông tin dự báo khí tượng, thủy văn đặc thù phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên địa bàn
1265/VP-KTTH Về việc tạm dừng đăng ký tờ khai cho hàng hoá xuất khẩu, tái xuất qua lối mở Co Sa thuộc cửa khẩu chính Chi Ma
1264/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1263/VP-KTTH Về việc gia hạn hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn liên ngành số 4206/HDLN-STP-STNMT-STC ngày 09/11/2018
1260/VP-KGVX Về việc phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2020 của UBQG PCAIDSMTMD
1259/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tại Tờ trình số 106/TTr-PTTH
57/KH-UBND Triển khai thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án hồ chứa nước Bản Lải-giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn năm 2020
56/KH-UBND Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 2318/KL-TTr ngày 23/12/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ
538/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn (đầu tư phát triển) dự phòng 10% ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020
537/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm thiết bị hồi sức cấp cứu thiết yếu cho Khu vực cách ly điều trị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
536/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2020
535/QĐ-UBND Thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
534/QĐ-UBND Về việc giải thể Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ
533/QĐ-UBND Thành lập 07 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
531/QĐ-UBND Quyết định về việc giao chợ Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định từ Hợp tác xã Chợ Đại Phúc cho UBND huyện Tràng Định quản lý
314/UBND-NC V/v triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom bìm, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
111/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2020-2025