Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4678/VP-KGVX Về việc chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận quà, hàng từ thiện nhân đạo
168/KH-UBND Kiểm tra thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2019
1210/UBND-NC V/v bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã
1209/UBND-KTN V/v thực hiện đảm bảo giao thông bước 1 tại 07 vị trí ngầm trên đường tỉnh 229 (Lũng vài - Bình Độ - Tân Minh), huyện Tràng Định
4672/VP-KTN Về việc đôn đốc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
4669/VP-KTTH Về việc hoàn thiện Đề cương và dự toán chi tiết dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp
4668/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị thoả thuận tuyến dự án Đường dây 110kV từ 220kV Lạng Sơn - Đồng Đăng (mạch 2)
4667/VP-KTN Về việc tổng kết Chương trình Khuyến công quốc gia đến năm 2020 và xây dựng Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025
4665/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp xem xét kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XVI
4663/VP-NC Về việc xem xét đề nghị của Viện Khảo cổ học
4661/VP-KGVX Về việc hoàn thiện các văn bản liên quan đến Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
4660/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất của Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử Việt Nam
4659/VP-KTTH Về việc địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH MTV Ngộ Khanh
4658/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV T&T Lạng Sơn về chủ trương thăm dò, khai thác cát, sỏi
4656/VP-KGVX Về việc giao xây dựng Báo cáo thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg và Quyết định số 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4655/VP-KGVX Về việc đề xuất phương án cung cấp sữa cho các cơ sở giáo dục
4654/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần VNet
4643/VP-KTN Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019
1207 /UBND-KTN V/v thỏa thuận điểm đấu nối đường ra, vào Dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ với QL1 tại Km51+220 (phía bên phải tuyến)
4662/VP-KTN Về việc bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng dự án cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn
4661/VP-KTTH Về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”
4660/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ
4649/VP-KTN Về việc xem xét việc đào tạo thạc sĩ theo hướng ứng dụng tại tỉnh Lạng Sơn
4648/VP-KGVX Về việc triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019 - 2020
4637/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính
4636/VP-KTN Về việc kết quả xử lý các khu đất công do các huyện, thành phố quản lý
4635/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm
4634/VP-KTTH Về việc triển khai việc phân “Luồng xanh” thông quan nhanh hàng nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài
4632/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
4630/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2019 (ngày 11/11/2019)
4629/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các Bộ, ngành”
4628/VP-KGVX Về việc hợp tác với thành phố Yamagata, Nhật Bản
4627/VP-KGVX Về việc cung cấp thông tin việc triển khai truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
443/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2020
2197/QĐ-UBND việc giao đất cho UBND xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định để sử dụng vào mục đích đất có di tích lịch sử - văn hóa
441/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị
653/TB-UBND Thông báo hoãn họp Ban Tổ chức chuẩn bị cho Lễ tổng kết và trao giải thưởng các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2196/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện giao đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013
2195/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
2193/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại thôn Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc để quản lý theo quy định (Đợt 3)