Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3495/VP-KGVX Về việc tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật
3494/VP-KGVX Về việc tham gia Triển lãm Quốc tế chuyên ngành thiết bị và công nghệ nông - lâm - ngư nghiệp GROWTECH năm 2018
3489/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
3488/VP-KTN Về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
3485/VP-NC Về việc xem xét dự thảo Đề án thành lập Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh
3483/VP-NC Về việc tài trợ cho Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018
3482/VP-NC Về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ công chức trẻ ở xã năm 2018 (Đề án 567)
1725/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Lãng quản lý theo quy định
128/KH-UBND Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với chính quyền tỉnh năm 2018
127/KH-UBND Quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
843/UBND-NC Về việc sơ kết 02 năm thực hiện kế hoạch về xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện giai đoạn 2016 - 2020
838/UBND-KTTH thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh.
837/UBND-KTTH Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
3479/VP-KTN Về việc xây dựng dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018.
3478/VP-KTN Về việc bổ sung hầm chui dân sinh dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
3477/VP-KTN Về việc tổng kết đầu tư PPP dự án phát triển hạ tầng KCN,KKT
3476/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh về phương án xử lý trụ sở cũ TAND tỉnh
3475/VP-KTN Về việc xây dựng Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng tại Khu dân cư bến xe xưởng gỗ phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn
3473/VP-KTTH Về việc xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
3472/VP-KTTH Về việc rà soát, đánh giá chính sách miễn thuế xuất khẩu đối với vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan
3471/VP-KTN Về việc đối ứng vốn thực hiện hỗ trợ bồi thường, GPMB
3470/VP-KTN Về việc ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính về Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
3466/VP-NC Về việc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
3463/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Văn Lãng tại Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 30/7/2018
3462/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng
3461/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 06/9/2018)
3461/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 06/9/2018)
3460/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
3459/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
3458/VP-TH Về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh
828/UBND-NC Về việc tăng cường công tác QLNN trong tuyển dụng viên chức năm 2018
3453/VP-KTN Về việc khuyến khích, ưu đãi hỗ trợ đầu tư xã hội hóa trong các lĩnh vực: Giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao, y tế, môi trường và giám định tư pháp
3452/VP-NC Về việc hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp y tế
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
286/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh
285/GM-UBND Giấy mời dự tổng duyệt và họp Ban Tổ chức Lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma- Ái Điểm
283/GM-UBND Giấy mời dự họp công bố Quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 đối với Ủy ban nhân tỉnh Lạng Sơn và Công an tỉnh Lạng Sơn
282/GM-UBND Giấy mời dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.
281/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn đại diện Thương hội Chương Châu Phúc Kiến, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc
403/TB-UBND Thông báo về việc hoãn chương trình kiểm tra công tác quản lý Khu di tích danh thắng Nhị Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
325/BC-UBND Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng