Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3552/VP-KTN Về việc tổ chức Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham quan, học tập kinh nghiệm
3551/VP-KGVX Về việc phối hợp thực hiện Phóng sự về người cao tuổi tiêu biểu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
3548/VP-KTN Về việc báo cáo kết quả 02 năm triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
865/UBND-KTN Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh
3547/VP-KGVX Về việc triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018
3546/VP-KTTH Về việc phân bổ kinh phí cho các đơn vị theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
3545/VP-KTTH Về việc điều chỉnh kế hoạch thoái vốn so với Quyết định số 1232/QĐ-TTg
3544/VP-KTTH Về việc tham dự Đoàn Xúc tiến đầu tư - thương mại tại Nhật Bản
3542/VP-KTTH Về việc thực hiện cổ phần hóa , thoái vốn và chuyển giao về SCIC
3541/VP-KTTH Về việc triển khai phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh ra, vào các cửa khẩu Nà Nưa, Na Hình, Bình Nghi.
3540/VP-KTTH Về việc phương án giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
3539/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC
3537/VP-NC Về việc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp
3534/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Chợ
3533/VP-KGVX Về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2018
3531/VP-TH Về việc đánh giá, nhận xét kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri
3530/VP-KTN Về việc xử lý khiếu nại của Công ty cổ phần Vĩnh Hưng
3522/VP-KTN Về việc xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh
857/UBND-KTN Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ
856/UBND-KTN Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND, ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh
3527/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3526/VP-KSTT Về việc báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2018
3525/VP-KGVX Về việc chuẩn bị báo cáo kiểm tra công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm năm 2018
3524/VP-KGVX Về việc tăng cường công tác phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em
3518/VP-KGVX Về việc kiểm tra, xử lý văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3516/VP-KTN Về việc góp ý Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
3515/VP-KTTH Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg và dự thảo Thông tư bãi bỏ các Thông tư của Bộ Tài chính
135/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chỉnh trang và phát triển đô thị
850/UBND-NC Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT- BTP của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL
3508/VP-KGVX Về việc thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
3507/VP-NC Về việc kết quả thi nâng ngạch kiểm soát viên chính thị trường
3504/VP-KTN Về việc tham mưu thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam
3503/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Thông tư Quy định nội dung, biểu mẫu bảo cáo tài nguyên nước
3501/VP-KTN Về việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
3500/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Doanh nghiệp tư nhân Phúc Thịnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
291/GM-UBND Giấy mời Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng
289/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
288/GM-UBND Giấy mời họp xem xét phương án điều chỉnh thiết kế trụ sở Tỉnh ủy cũ làm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
287/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
22/TB - TTĐG Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn