Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
130/KH-UBND Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
129/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018
3624/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP
3623/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3622/VP-KTN Về việc xử lý kiến nghị của cử tri xã Thanh Long, huyện Văn Lãng
3621/VP-KTTH Về việc tham gia gian hàng tại Triển lãm 30 năm thành tựu và phát triển thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
3619/VP-NC Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng
3607/VP-KTN Về việc lập danh mục dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg
3605/VP-KTN Về việc xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi khác
3604/VP-NC Về việc xem xét kinh phí đối ứng dự án “Cải thiện điều kiện cho trẻ em xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan”
3602/VP-KTTH Về việc cấp vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
3601/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long
3601/VP-KGVX Về việc phối hợp thực hiện Phóng sự về người cao tuổi tiêu biểu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
3600/VP-KTTH Về việc cung cấp đầy đủ thông tin về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg
3597/VP-KGVX Về việc sơ kết 3 năm thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020
3596/VP-KGVX Về việc thực hiện Kết luận số 842-KL/TU ngày 04/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
3595/VP-KGVX Về việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất định hướng phát triển ngành thông tin và truyền thông
3590/VP-KGVX Về việc dự Hội thảo tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ
3589/VP-KGVX Về việc thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng
3587/VP-KGVX Về việc đề xuất xây dựng Khu Du lịch tâm linh Đền Thánh Võ tại tỉnh Lạng Sơn
3586/VP-KGVX Về việc thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
3583/VP-KTN Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
3581/VP-KGVX Về việc tham mưu, đề xuất việc tham dự Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc lần thứ nhất
3580/VP-KGVX Về việc báo cáo tình hình hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
3579/VP-KGVX Về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, huyện Bình Gia
3578/VP-NC Về việc khảo sát thực trạng xây dựng CSDL, cán bộ, công chức, viên chức
3575/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí xây dựng
3573/VP-KTN Về việc đề xuất thực hiện một số nội dung của dự án: Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn (PPP)
3571/VP-KTN Về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ.
3570/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 13/9/2018)
3560/VP-NC Về việc góp ý dự thảo Đề án đẩy mạnh xã hội hóa giám định tư pháp
3559/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Đề án “Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch”
3554/VP-KTN Về việc diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai Hồ Cấm Sơn thuộc tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn năm 2019
3553/VP-NC Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 841-KL/TU ngày 29/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Thông báo bán đấu giá tài sản quyền sử dụng khu đất thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
419/TB-UBND Về việc hoãn kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng
293/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Thu Đông và ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam
410/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi địa điểm phòng họp theo Giấy mời số 288/GM-UBND ngày 07/9/2018
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1751/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
86/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đối với Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại Sơn Hà Lạng Sơn