Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2425/VP-KGVX Về việc thực hiện yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2415/VP-KTTH Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 81/2018/NĐ-CP
2409/VP-KTTH Về việc báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2018
2405/VP-KTN Về việc thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên giải trình về công tác quản lý, khai thác các mỏ đất trên địa bàn
1232/QĐ-UBND Về việc công bố xếp loại đường bộ địa phương năm 2018 để xác định cước vận tải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
103/KH-UBND Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam
579/UBND-TH Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
2423/VP-NC Về việc kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Xây dựng
2422/VP-NC Về việc gia hạn, sửa đổi và bổ sung Giấy đăng ký của tổ chức CARE/Bỉ
2422/VP-NC Về việc gia hạn, sửa đổi và bổ sung Giấy đăng ký của tổ chức CARE/Bỉ
2420/VP-KTTH Về việc thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày 06/01/2016
2420/VP-KTTH Về việc thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày 06/01/2016
2419/VP-KTN Về việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình
2419/VP-KTN Về việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình
2418/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định về tổ hợp tác
2418/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định về tổ hợp tác
2416/VP-KTTH Về việc đôn đốc, bổ sung báo cáo tình hình sản xuất, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
2416/VP-KTTH Về việc đôn đốc, bổ sung báo cáo tình hình sản xuất, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
2414/VP-KTN Về việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu
2410/VP-KTN Về việc điều chỉnh Báo cáo đầu tư bố trí, xắp sếp dân cư xen ghép do bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2014
2408/VP-KTN Về việc triển khai lập quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn
2406/VP-KTN Về việc điều chỉnh giảm nguồn vốn dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 kế hoạch năm 2018
2403/VP-KGVX Về việc xây dựng Kế hoạch đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2018
2400/VP-KTN Về việc giải quyết dứt điểm các vướng mắc mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm
2398/VP-KTN Về việc phối hợp thi công hệ thống thoát nước
1220/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương tại Khu đô thị Phú Lộc I, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
102/KH-UBND Thông tin tuyên truyền trên báo chí Trung ương giai đoạn 2018 - 2020
101/KH-UBND Biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn
2394/VP-NC Về việc sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2393/VP-KTN Về việc thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả, vay vốn WB
2392/VP-KTN Về việc tham mưu xây dựng quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thuỷ văn trên địa bàn tỉnh
2391/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Bê Tông lạng Sơn
2389/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo một số Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2388/VP-KTN Về việc báo cáo tình hình xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn và kết quả thực hiện Tiêu chí môi trường
2387/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị thu hồi đất của UBND thành phố Lạng Sơn
2386/VP-KTN Về việc thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên giải trình về ảnh hưởng đến môi trường của hoạt động sản xuất chì thỏi
2385/VP-KTN Về việc hoàn trả mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Lạng Sơn
2383/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
214/GM-UBND Giấy mời kiểm tra dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường) và dự án Bệnh viện Y dược học cổ truyền tỉnh
294/TB-UBND Thông báo về việc hoãn tổ chức Hội nghị trực tuyến “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở”