Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3834/VP-KGVX Về việc tăng cường chỉ đạo công tác nuôi con nuôi
3832/VP-KTN Về việc xử lý sạt lở ta luy dương Km3+400, Quốc lộ 1
3829/VP-KGVX Về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam
3825/VP-KTN Về việc chuyển văn bản của Công ty CP Toàn Cầu TMS
3823/VP-KTN Về việc rà soát, cung cấp thông tin đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
3822/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông
3821/VP-KTN Về việc giám sát hoạt động sản xuất của Nhà máy luyện kim chì Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ
3820/VP-KTN Về việc cơ chế tài chính đối với phần vốn vay bổ sung cho Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn”
3819/VP-KTN Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản
3818/VP-KTN Về việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3817/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Sao Vàng
3816/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong
3815/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị cải tạo, sửa chữa Thư viện tỉnh Lạng Sơn
3814/VP-KTN Về việc hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp các công trình đường trục xã của xã Đề Thám, huyện Tràng Định
3813/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Bắc Sơn
3811/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Hợp tác xã 27 - 7 Bông Lau
3811/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị giao đất cho ông Nguyễn Thái Bắc của UBND thành phố Lạng Sơn
3809/VP-NC Về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư Quy định chức danh Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
3805/VP-KTTH Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10
1876/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Điện lực Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà trực vận hành khu vực xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
1870/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và cho Công ty TNH MTV Lâm nghiệp Đình Lập thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Đội lâm nghiệp Bình Chương và vườn ươm cây giống tại thôn Bình Chương 1, xã Đình Lập, huyện Đình Lập
1869/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đình Lập quản lý theo quy định
446/TB-UBND Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Trần Đại Quang
3803/VP-KTTH Về việc báo cáo hoạt động kinh doanh xổ số
3802/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
3801/VP-KTTH Về việc xem xét phương án xử lý tài sản nhà nước tại các chợ xã trên địa bàn huyện của UBND huyện Bắc Sơn
3800/VP-KTTH Về việc tham gia Hội chợ triển lãm hàng Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và hàng tiêu dùng khu vực miền Bắc tỉnh Hoà Bình năm 2018
3799/VP-KTTH Về việc giải quyết khó khăn xuất khẩu quả Chanh leo của Công ty Cổ phần Non Nước
3797/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3796/VP-TH Về việc dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đấu năm 2018 và kiến nghị, đề xuất với Trung ương
3795/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2018
3793/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo hướng dẫn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020
3790/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP
3787/VP-KGVX Về việc tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, bảo đảm an toàn thông tin mạng
3786/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính
3785/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
447/TB-UBND Thông báo bổ sung thành phần mời họp tại Giấy mời số 306/GM-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh
310/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với chính quyền tỉnh năm 2018
309/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn (2009-2019)
308/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm quý III năm 2018