Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1203/VP-KGVX Về việc đồng ý nội dung hợp tác với đối tác Pháp
1202/VP-NC Về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
1200/VP-NC Về việc thành lập Mô hình “Hội đồng trẻ em” tỉnh Lạng Sơn
1199/VP-KTN Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi
1197/VP-KGVX Về việc sử dụng miễn phí dịch vụ Hội nghị truyền hình trực tuyến
1196/VP-KGVX Về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
1195/VP-KTN Về việc xây dựng báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
1194/VP-KTTH Về việc đề xuất triển khai thực hiện Nghị quyết và Quyết định của Chính phủ về quản lý đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường
1193/VP-KTN Về việc tham mưu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai
1192/VP-KTTH Về việc khảo sát quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 2020
1191/VP-KTTH Về việc phối hợp tổ chức thực hiện rà soát, lập phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà , đất của Vietinbank
1182/VP-KGVX Về việc thực hiện Thông báo số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị
1181/VP-KGVX Về việc xây dựng, thực hiện Kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020
1180/VP-KGVX Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm
1179/VP-KTTH Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong công tác đăng ký kinh doanh
1178/VP-KGVX Về việc tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng của y tế cơ sở trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
513/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020
293/UBND-KTTH V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
291/UBND-KGVX V/v kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập và văn bằng do trường Cao đẳng Hùng Vương Hà Nội cấp trên địa bàn tỉnh
1177/VP-KTN Về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân
1175/VP-KTN Về việc khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa, gió lốc trên địa bàn huyện Tràng Định
1173/VP-KTN Về việc cung cấp tài liệu định mức
1172/VP-KTN Về việc lập Kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và giải ngân Hợp phần bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án hồ chứa nước Bản Lải
1171/VP-KTN Về việc liên quan đến Tiểu dự án DD1b -Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị thuộc Hợp phần đầu tư đô thị Đồng Đăng
1170/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải về áp dụng định mức công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ
1169/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Lộc Bình
1168/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong
1167/VP-KTTH Về việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất của các doanh nghiệp trong danh sách cổ phần hóa doanh nghiệp
1166/VP-KTTH Về việc hỗ trợ kinh phí điều tra, bắt giữ tội phạm ma túy cho các đơn vị tham gia đấu tranh chuyên án LS320p, chuyên án 294M và chuyên án 206M
1165/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về thu, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1164/VP-KTTH Về việc mua sắm thiết bị phục vụ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường
1163/VP-KTTH Về việc hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi cho các lực lượng vũ trang
1161/VP-KGVX Về việc đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao
1160/VP-KGVX Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết lĩnh vực giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
1159/VP-KGVX Về việc cung cấp thông tin, số liệu để xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, chuyên gia
1158/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 146/2016 của Chính phủ
512/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
109/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI
107/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 3/2020 và kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý I/2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
514/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Thương mại Thuận Phát Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích Bến xe hàng, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại khu vực Cửa khẩu Bình Nghi