Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2709/VP-KT Về việc xem xét kiến nghị của Công ty Điện lực Lạng Sơn về kiểm đếm, đền bù tài sản lưới điện trong lòng hồ dự án hồ chứa nước Bản Lải
2707/VP-KT Về việc khẩn trương xử lý dứt điểm các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn
2706/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch về kinh phí chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020
2703/VP-KGVX Về việc cho phép thành lập Đoàn đi học tập kinh nghiệm về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Ninh
2701VP-KGVX Về việc thẩm định kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn
2698VP-THNC Về việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp
2697VP-THNC Về việc hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
1303/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần thứ Ba - năm 2021
1301/QĐ-UBND Sửa đổi diện tích đất cho Công ty TNHH Minh Hợp thuê tại Điều 1 Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn
1300/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cổng, tường rào, nhà để xe, nhà bảo vệ Bệnh viện đa khoa tỉnh (700 giường)
1299/QĐ-UBND Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê của Công ty TNHH Minh Hợp tại thôn Cốc Phường, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
1298/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Phạm Trung Kiên thuê đất để quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng các chợ xã Tân Tri, xã Tân Thành, xã Nhất Hòa, xã Nhất Tiến và xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn
1296/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp, cải tạo mặt bằng đối với ông Nông Trung Dừa và bà Hoàng Thị Thêm tại thôn Đoàn Kết, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng
1295/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp, cải tạo mặt bằng đối với ông Hoàng Văn Thiết và bà Vi Thị Mợi tại thôn Đoàn Kết, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng
1294/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp, cải tạo mặt bằng đối với ông Nguyễn Văn Mãi và bà Hoàng Thị Sần tại thôn Ba Lẹng, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng
1292/QĐ-UBND Về việc phân công công tác của Phó Chủ tịch phụ trách, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021
1291/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng rừng sản xuất năm 2020 huyện Cao Lộc
1290/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng rừng phòng hộ năm 2020 huyện Bình Gia
1289/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng rừng sản xuất năm 2020 huyện Lộc Bình
1288/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng rừng sản xuất năm 2020 huyện Hữu Lũng
1286/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020
1284/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty cổ phần NNP để thực hiện dự án Nhà ở xã hội 2
1283/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
1282/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
1281/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
1280/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
1279/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
1278/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
1277/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
1276/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
1275/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn
1274/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
1273/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
1272/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
223/GM-UBND Giấy mời về việc dự kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam,cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn
222/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1301/QĐ-UBND Về việc sửa đổi diện tích đất cho Công ty TNHH Minh Hợp thuê tại Điều 1Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 28/01/2011của UBND tỉnh Lạng Sơn
1298/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Phạm Trung Kiên thuê đất để quản lý,khai thác và đầu tư xây dựng các chợ xã Tân Tri, xã Tân Thành, xã Nhất Hòa, xã Nhất Tiến và xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn
1285/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn,Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
1284/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư NNP để thực hiện dự án Nhà ở xã hội số 2, thành phố Lạng Sơn