Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
340/UBND-KTN V/v cập nhật, hủy kích hoạt miễn, giảm phí đối với các phương tiện không đủ điều kiện miễn, giảm phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km93+160 QL1 và tăng cường công tác quản lý, vận hành thu phí tự động không dừng
1364/VP-KTN Về việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi
1361/VP-NC Về việc cập nhật tên đơn vị hành chính trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch
1360/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa năm 2019
1356/VP-KTTH Về việc chuẩn bị dự thảo báo cáo, kiến nghị đề xuất phục vụ Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương
1355/VP-KGVX Về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chị thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X)
1349/VP-KGVX Về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19
1348/VP-KTN Về việc triển khai thực hiện Công văn số 81-CV/TW ngày 20/3/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
1347/VP-NC Về việc xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải và Công ty cổ phần QL&XDGT Lạng Sơn
1346/VP-KTTH Về việc không tổ chức Hội nghị sơ kết quý I năm 2020 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
1345/VP-KSTT Về việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020.
1344/VP-KTTH Về việc đồng ý gia hạn nợ khoản vay của Công ty cổ phần xây dựng Thành Sơn tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
1343/VP-KTN Về việc đồng ý chủ trương thực hiện dự án có sử dụng đất (Khu đô thị Hoàng Đồng)
1342/VP-KTTH Về việc mức chi trả cho lái xe thực hiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc trong thời gian dịch bệnh Covid-19
1341/VP-KTN Về việc tiếp thu kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Bản Nầng
1340/VP-KTTH Về việc xử lý tang vật tịch thu là khẩu trang y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19
61/KH-UBND Triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
60/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh,xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
571/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
568/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng
567/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống lao tỉnh Lạng Sơn
565/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đường Lê Đại Hành (đoạn Phai Vệ - Ngô Quyền), thành phố Lạng Sơn
564/QĐ-UBND Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho huyện Văn Lãng và huyện Bình Gia, kinh phí hỗ trợ phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn trong Chương trình xây dựng nông thôn mới
563/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khai thác mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Nhật Tiến 2, thôn Tân Thịnh, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
562/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch mua sắm và danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
561/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
560/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
559/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đường lâm nghiệp kết hợp đường băng cản lửa phòng, chống cháy rừng tại 02 huyện Hữu Lũng và Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn. Hạng mục: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
558/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
337/UBND-KTN V/v thực hiện chương trình điều tiết phụ tải và tiết kiệm điện năm 2020
336/UBND-NC V/v đề nghị thẩm định nhu cầu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo và sự nghiệp y tế
335/UBND-NC V/v triển khai thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện
335/UBND-NC V/v triển khai thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện
333/UBND-KTTH V/v thực hiện Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
332/UBND-KTTH V/v khó khăn vướng mắc trong xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn
331/UBND-KTN V/v kiểm định, sửa chữa cầu Na Hoa trên tuyến đường ĐT.242 (Phố Vị - Đèo Cà) và cầu Đồng Mỏ trên tuyến đường Đại Huề, thị trấn Đồng Mỏ
328/UBND-KTN V/v sửa chữa tuyến đường ĐH.21, ĐH.28 huyện Cao Lộc
328/UBND-KTN V/v sửa chữa tuyến đường ĐH.21, ĐH.28 huyện Cao Lộc
206/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét giải quyết vướng mắc về hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
118/GM-UBND Giấy mời họp xem xét tác động của dịch COVID -19 đến tình hình thu,chi ngân sách nhà nước quý I;nhiệm vụ, giải pháp thu, chi trong các quý còn lại năm 2020