Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3052/VP-KTN Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
3051/VP-KTN Về việc bổ sung hạng mục thoát nước dọc và ngang đường ĐT.243
3050/VP-KGVX Về việc Kịch bản màn đồng diễn Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2018
3047/VP-KTTH Về việc tổng hợp các kiến nghị, đề xuất cuả doanh nghiệp nhà nước
1472/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà văn hóa khối 8
118/KH-UBND Trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3044/VP-NC Về việc chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC.
3043/VP-NC Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ
3042/VP-TH Về việc chuẩn bị các nội dung trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 8/2018
3041/VP-TH Về việc bổ sung tài liệu họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 06/8/2018
3040/VP-NC Về việc thực hiện ý kiến Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Công văn số 105-CV/BCSĐ, ngày 26/7/2018 của Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3039/VP-KTN Về việc thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa mặt đường dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố
3038/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Viettel Lạng Sơn
3037/VP-KTN Về việc khánh thành cầu tràn qua sông Kỳ cùng tại xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình
717/UBND-KTN Về việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai
3031/VP-KTN Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
3030/VP-KTN Về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025
3029/VP-KTN Về việc rà soát các nội dung liên quan đến tiền cấp quyền khai thác nước
3027/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường
3025/VP-KTTH Về việc đôn đốc thực hiện công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV
3020/VP-KTN Về việc đề xuất của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
3019/VP-KTN Về việc giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Trung tâm thương mại Sài Gòn – Tân Thanh
3018/VP-KTN Về việc cấp Giấy CNQSD đất cho một số hộ dân tại khối 10, phường Hoàng Văn Thụ
3017/VP-KTTH Về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân
3016/VP-NC Về việc kết quả kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 6 tháng đầu năm 2018
3014/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
3011/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng
1460/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng quản lý
1459/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình quản lý
1458/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc quản lý
1457/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn quản lý
1456/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đình Lập quản lý
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
257/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017)
256/GM-UBND Giấy mời họp xem xét Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
255/GM-UBND Giấy mời kiểm tra việc thực hiện một số nhiệm vụ tại cửa khẩu Chi Ma
254/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
253/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020
252/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
251/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018 (lần thứ 2)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
283/BC-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019 tỉnh Lạng Sơn