Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4928/VP-KTN Về việc tham mưu thực hiện thủ tục bổ sung vốn cho dự án cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn
4925/VP-KTN Về việc chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản
4924/VP-KTN Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ
4924/VP-KTN Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ
4923/VP-KTN Về việc rà soát đối tượng thụ hưởng báo, tạp chí theo Quyết định 45/QĐ-TTg năm 2019-2020
4922/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Bắc Sơn về hỗ trợ kinh phí tổ chức Ngày hội “Quýt vàng Bắc Sơn” và giới thiệu sản phẩm Nông nghiệp – văn hóa – Du lịch huyện Bắc Sơn năm 2019
4922/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Bắc Sơn về hỗ trợ kinh phí tổ chức Ngày hội “Quýt vàng Bắc Sơn” và giới thiệu sản phẩm Nông nghiệp – văn hóa – Du lịch huyện Bắc Sơn năm 2019
4921/VP-KGVX Về việc báo cáo công tác triển khai Quyết định 368/QĐ-TTg và Quyết định 1486/QĐ-TTg về thông tin đối ngoại
4921/VP-KGVX Về việc báo cáo công tác triển khai Quyết định 368/QĐ-TTg và Quyết định 1486/QĐ-TTg về thông tin đối ngoại
4920/VP-NC Về việc xem xét thực hiện kiến nghị của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh
1269/UBND-NC V/v rà soát, hoàn thiện văn bản Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn
1268/UBND-KTN V/v đề xuất dự án Thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, sử dụng vốn ODA từ Chính phủ Hàn Quốc
1265/UBND-KGVX V/v góp ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư
1262/UBND-KTN V/v đầu tư bố sung một số hạng mục thuộc Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Lạng Sơn
4918/VP-KTN Về việc tiến độ thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến Dự án Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Dragon
4916/VP-KTTH Về việc góp ý đối với dự thảo (lần 2) Báo cáo tổng kết Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg
1261/UBND-KTN V/v thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 1
1260/UBND-KTN V/v chấp thuận thỏa thuận điều chỉnh hai đoạn tuyến đường dây 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn do vướng mặt bằng
1259/UBND-KTN V/v chấp thuận điều chỉnh điểm đấu nối dự án Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6) tỉnh Lạng Sơn
1258/UBND-KTN V/v chấp thuận tuyến đường dây dự án Đường dây 110kV từ 220kV Lạng Sơn - Đồng Đăng (mạch 2)
1257/UBND-KTTH V/v niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa
4913/VP-KTN Về việc tham mưu phúc đáp việc điều chỉnh Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB
4912/VP-KTTH Về việc cung cấp thông tin tài chính và phối hợp giải trình, thuyết minh BCTCNN tỉnh năm 2018.
4911/VP-KTN Về việc xin gia hạn thời hạn sử dụng đất của Công ty TNHH Thành Long
4901/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
4898/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
4897/VP-KTTH Về việc hỗ trợ rà soát phương án sắp xếp lại; xử lý nhà, đất thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng
4897/VP-KTTH Về việc hỗ trợ rà soát phương án sắp xếp lại; xử lý nhà, đất thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng
4896/VP-KTN Về việc xem xét lập quy hoạch chung xây dựng phân khu các Cụm công nghiệp tại huyện Hữu Lũng
4895/VP-KTN Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và đẩy nhanh tiến đô thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn từ Km0-Km3+654, đường tỉnh ĐT.243
4893/VP-KTN Về việc xem xét đề xuất đầu tư xây dựng 01 hố chôn lấp rác tại Bãi xử lý rác thải Lân Tắng, xã Đồng ý, huyện Bắc Sơn
4892/VP-KGVX Về việc thống nhất sử dụng số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4891/VP-KGVX Về việc thí điểm dịch vụ đô thị thông minh
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
470/GM-UBND Giấy mời họp xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ An ninh Quốc gia
469/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
468/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra các công trình xây dựng và hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Bình Nghi
466/GM-UBND Giấy mời làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Lạng Sơn
465/GM-UBND Giấy mời họp xem xét tình hình thực hiện dự án Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành giai đoạn 1 và giai đoạn 2
464/GM-UBND Giấy mời Họp thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2019
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
không số Thông báo đăng tải thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của UBND tỉnh Lạng Sơn đầu tư tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn.