Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
604/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích cơ sở giáo dục và đào tạo
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
602/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
600/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm bổ sung trang thiết bị, vật tư, hóa chất thiết yếu cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
354/UBND-NC V/v thực hiện triển khai thực hiện một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã
351/UBND-KGVX Về việc cung cấp thông tin, số liệu để xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, chuyên gia
350/UBND-KGVX V/v lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Đền Cửa Nam,phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1384/VP-KSTT Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác giám sát của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1382/VP-KGVX Về việc họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh quý I năm 2020
1381/VP-KTN Về việc góp ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án VILG
1380/VP-KTN Về việc kiến nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
63/KH-UBND Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 81/ĐA-UBND ngày 04/6/2015của UBND tỉnh về việc bảo đảm quốc phòng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030
597/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức thuộc UBND huyện Lộc Bình
596/QĐ-UBND Về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh
595/QĐ-UBND Về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 30/8/2007 của UBND tỉnh
593/QĐ-UBND V/v điều chỉnh tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2020
591/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường Tam Thanh (từ ngã 6 Pò Soài đến ngã ba cổng chào thôn Hoàng Thanh)
590/QĐ-UBND Về việc thành lập các Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
349/UBND-KGVX V/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
348/UBND-KGVX V/v thực hiện chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng An toàn khu
1379/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học công nghệ năm 2019
1378/VP-KTN Về việc đổi tên Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
1377/VP-KTN Về việc xây dựng kế hoạch hành động ngành nông nghiệp thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2020
1374/VP-KGVX Về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án triển khai ứng dụng bệnh viện thông minh áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
1371/VP-NC Về việc hỗ trợ kinh phí cho Đoàn Luật sư tỉnh
1368/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo rà soát công tác sản xuất để điều hành hoạt động xuất khẩu nông sản, trái cây qua biên giới đất liền phía Bắc
1366/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị cho chỉ định thầu gói thầu xây lắp của công trình: Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại Km14+300, Quốc lộ 1, huyện Cao Lộc
62/KH-UBND Thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
589/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị hồi sức cấp cứu thiết yếu cho Khu vực cách ly điều trị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
588/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
585/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở năm 2020
584/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Công Sơn huyện Cao Lộc
572/QĐ-UBND Về việc thu hồi và phê duyệt danh sách hộ gia đình được được thuê căn hộ tại Nhà ở xã hội, Khu đô thị phía Đông, thành phố Lạng Sơn
346/UBND-KTN V/v gửi phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
345/UBND-TH V/v triển khai các nghị quyết kỳ họp thứ mười lăm (kỳ bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI
343/UBND-KTN V/v điều chỉnh, bổ sung một số công việc của công trình Trường THPT Lương Văn tri, huyện Văn Quan
342/UBND-NC V/v quản lý, bố trí, sử dụng Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
340/UBND-KTN V/v cập nhật, hủy kích hoạt miễn, giảm phí đối với các phương tiện không đủ điều kiện miễn, giảm phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km93+160 QL1 và tăng cường công tác quản lý, vận hành thu phí tự động không dừng
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
602/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
210/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
119/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19