Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2527/VP-KTN Về việc chuẩn bị nội dung đánh giá giữa kỳ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018
2525/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương
2524/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Xây dựng Lạng Sơn và Công ty cổ phần Bảo Lộc
2522/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Bengal Việt Nam
2521/VP-KTN Về việc đấu giá quyền sử dụng khu đất Nhà máy xi măng (cũ), thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
2517/VP-KTN Về việc lập dự toán kinh phí thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2506/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC.
104/KH-UBND Thực hiện sắp xếp, nhập các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số hoặc diện tích tự nhiên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2018 đến năm 2021
596/UBND-TH Về việc giao xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI
2502/VP-KGVX Về việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro đối với các khoản vay nguồn vốn địa phương đợt 1 năm 2018
2498/VP-KGVX Về việc triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số,vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020
2496/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
2494/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
2493/VP-KTN Về việc xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN năm 2019 - 2020 Hợp phần Biến đổi khí hậu
2488/VP-KTTH Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ nhãn - Lễ hội Nhãn lồng năm 2018
2478/VP-NC Về việc báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hoá
2477/VP-KTN Về việc xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020
2476/VP-KTN Về việc sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2016-2018
2475/VP-KTN Về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững
2474/VP-KTN Về việc trưng bày giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị triển khai Chương trình OCOP
2473/VP-NC Về việc xem xét việc rà soát, đề xuất sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh
2472/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch quốc gia thực hiện IHR
1252/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất quốc phòng, giao cho UBND xã Hoàng Đồng, UBND xã Hợp Thành và UBND huyện Cao Lộc quản lý
585/UBND-KGVX Về việc hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác Cụm thông tin đối ngoại cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc và Chi Ma, huyện Lộc Bình
2471/VP-KTN Về việc kiểm soát điều kiện bảo quản trong sản xuất, chế biến, kinh doanh ớt bột khô
2469/VP-KTN Về việc điều chỉnh bổ sung hạng mục thuộc công trình Sửa chữa Trụ sở Hội Nông dân tỉnh
2468/VP-KTN Về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công một số hạng mục công trình: Đấu nối đường Bản Nằm – Bình Độ - Đào Viên
2467/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty CP Hóa dầu Quân đội
2465/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công
2463/VP-KTN Về việc đầu tư cải tạo, sửa chữa Trường Quân sự tỉnh tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp cấp Quân khu năm 2018-2019”
2462/VP-KTTH Về việc tham dự Diễn đàn: “Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW: Tiếp tục hoàn thiện môi trường phát triển kinh tế tư nhân”.
2459/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP
2456/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 04/7/2018)
2451/VP-KTN Về việc cơ chế quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
16/TB-TTĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất Khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:
15/TB-TTĐG Thông báo tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất 81 Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
222/GM-UBND Giấy mời Họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh mở rộng Quý II năm 2018
221/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý II năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ Quý III năm 2018
220/GM-UBND Giấy mời họp xem xét đề xuất của Công ty TNHH TM XD Thiên Phú và Công ty Cổ phần Sữa chi nhánh Hà Nội
218/GM-UBND Giấy mời họp xem xét thống nhất các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019)