Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2581/VP-NC Về việc thực hiện Kết luận số 2361/KL-ĐCTLN ngày 28/6/2018 của Đoàn Công tác liên ngành
2579/VP-NC Về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
2578/VP-NC Về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật theo Quyết định số 2045/QĐ-TTg, ngày 19/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2018-2021
2575/VP-KTN Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
2571/VP-KTTH Về việc hoạt động của địa điểm quảng bá và bán rau an toàn tại thành phố Lạng Sơn
2569/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn về giá dịch vụ thực hiện vệ sinh Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma
2568/VP-KTN Về việc xem xét Báo cáo số 323/BC-BQLDA của Ban Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
2567/VP-KTTH Về việc đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về cấp bổ sung kinh phí cải tạo lại hệ thống tường rào và cổng sắt bao quanh cơ quan và máy chiếu.
2564/VP-KGVX Về việc góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức KH&CN công lập do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập
105/KH-UBND Dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2019
612/UBND-KTTH Về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2560/VP-KTN Về việc rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cấp trong các văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường
2559/VP-NC Về việc thúc đẩy hợp tác với đối tác úc
2557/VP-KGVX Về việc tham mưu ban hành văn bản quy định về tổ chức họp báo của UBND tỉnh
2556/VP-KGVX Về việc góp ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của Chính phủ
2555/VP-NC Về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế
106/KH-UBND Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy để bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
603/UBND-KTN Về việc cắt giảm hạng mục tường rào cứng và thực hiện chủ trương “xanh hóa” tường rào
2553/VP-NC Về việc bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
2552/VP-KGVX Về việc dự thảo Công văn về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
2551/VP-KGVX Về việc xem xét Tờ trình số 136/TTr-SYT ngày 29/6/2018 của Sở Y tế
2550/VP-KTN Về việc thực hiện Công văn số 6947/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải
2549/VP-KTN Về việc xây dựng gồ giảm tốc đối với đường ngang đường sắt
2548/VP-KTN Về việc phối hợp tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông
2547/VP-KTN Về việc rà soát, xây dựng bổ sung hệ thống định mức
2546/VP-KSTT Về việc trả lời đề nghị thẩm định Quyết định thực hiện cơ chế một cửa
2543/VP-KTN Về việc đề xuất cải tạo sửa chữa trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn
2542/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về miễn thuế xuất nhập khẩu, thuế nhập khẩu đối với một số trường hợp
2541/VP-KTN Về việc góp ý đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2005/NĐ-CP và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP
2540/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 174/2015/TT-BTC
2538/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị nhập khẩu than củi của Công ty Cổ phần Lâm Đại Phát Hà Nội
2537/VP-KTN Về việc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA Quý II/2018
2536/VP-KTN Về việc kinh phí để thực hiện công tác đền bù GPMB xây dựng dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh (gđ1)
2535/VP-NC Về việc xây dựng Kế hoạch triển khai Quyết định số 2468/QĐ-BCA-C41 của Bộ trưởng Bộ Công an
2533/VP-KTN Về việc tham mưu xử lý các hành vi phạm pháp luật về khoáng sản
2533/VP-KGVX Về việc triển khai thí điểm du lịch xe tự lái qua biên giới
2532/VP-KTN Về việc phát triển kinh tế lâm nghiệp, cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt
2531/VP-KGVX Về việc triển khai Đề án `Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai i đoạn 2017 - 2020`
2529/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Toà án nhân dân tỉnh về thực hiên giai đoạn II nối mạng trực tuyến phiên tòa.
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
224/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án theo Luật Đầu tư