Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3973/VP-KTN Về việc nghiên cứu, tham mưu tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề về cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư
3968/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Cao Lộc
3967/VP-NC Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ
138/KH-UBND Triển khai, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
137/KH-UBND Truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3964/VP-KTN Về việc phương án phân bổ 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020
3959/VP-KTN Về việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ
3958/VP-KTN Về việc tham gia gian hàng tại Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X
3957/VP-KTN Về việc thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
3955/VP-KTN Về việc hình thức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng
3954/VP-KTN Về việc xử lý kiến nghị của Công ty TNHH MTV Innovgreen Lạng Sơn
3953/VP-KTN Về việc xem xét một số đề xuất của UBND thành phố Lạng Sơn đối với dự án Khu tái định cư, dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu
3952/VP-KTN Về việc lập hồ sơ trích đo địa chính phục vụ giao đất tái định cư
3951/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH vận tải ô tô hợp nhất
3950/VP-TH Về việc giao xem xét, giải quyết các kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Quan
3948/VP-KTN Về việc triển khai thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
3947/VP-KTN Về việc không điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
3945/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
3944/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường
3942/VP-KTN Về việc kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở chăn nuôi lợn tại thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng
1944/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Điện lực Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà trực vận hành điện lực tại xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia
1943/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Tiểu học xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1941/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thuê đất để sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ viễn thông
1940/QĐ-UBND Thu hồi đất và cho Công ty Điện lực Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà trực vận hành điện lực tại xã Hồng Phong, huyện Bình Gia
1937/QĐ-UBND Về việc cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thuê đất để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ tại xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia
3937/VP-KGVX Về việc xây dựng văn bản góp ý đối với Hồ sơ Dự án Luật Thư viện
3935/VP-KGVX Về việc xem xét chủ trương đầu tư dự án: Trùng tu, tôn tạo Di tích Đền Quan Trấn ải (Đền Quỷ Môn) huyện Chi Lăng
3933/VP-KGVX Về việc chưa triển khai xây dựng Quy định phân cấp quản lý hoạt động tổ chức lễ hội
3929/VP-NC Về việc thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Đình Lập
3928/VP-NC Về việc triển khai Kế hoạch vận động Nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.
3927/VP-NC Về việc sắp xếp lại một số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh
3926/VP-NC Về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương
3925/VP-NC Về việc thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở Tài chính
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
321/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra tỉnh Lạng Sơn
320/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
319/GM-UBND Giấy mời họp triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2- Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1948/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
372/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý IV năm 2018
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1932/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1931/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh