Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1100/QĐ-UBND Về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
1099/QĐ-UBND Về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện chi trả
1097/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng” của Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn
100/KH-UBND Hoạt động và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn
99/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch 126-KH/TU ngày 14/02/2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách...
618/UBND-THNC V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
314/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
313/TB-UBND Kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét về chủ trương nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đề xuất dự án đầu tư Khu dân cư Green Garden tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
2320/VP-KT Về việc thẩm định phương án tổ chức hoạt động và dự toán chi phí quản lý thu phí của Trạm thu phí thuộc Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
2319/VP-KT Về việc thẩm định nội dung Tờ trình của UBND thành phố Lạng Sơn và dự thảo Quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại tiểu khu khối 9 phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
2318/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tại Tờ trình số 03-TTr/TCT, ngày 11/5/2020
2317/VP-KT Về việc đề xuất cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
2316/VP-KT Về việc thẩm tra đề xuất của UBND huyện Hữu Lũng về đấu giá khu đất chợ và khu dân cư xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng
2315/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến vào dự án Nghị quyết của UBTVQH về mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay
2314/VP-KT Về việc tổ chức Hội chợ giao lưu thương mại năm 2020 tại thành phố Lạng Sơn
2312/VP-KT Về việc đồng ý cho rút nội dung trình của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2020
2311/VP-KT Về việc tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án
2310/VP-KT Về việc xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn về thống nhất một số nội dung việc sửa đổi Điều lệ Công ty
2308/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
2308/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
2304/VP-KT Về việc kinh phí thực hiện Dự án Sửa chữa, cải tạo Nhà trạm kiểm soát liên hợp, xây dựng bốt làm việc mới tại Cổng kiểm soát số 2 khu vực cửa khẩu Nà Nưa và Dự án Xây dựng Bốt gác kiểm soát và Barie tại khu vực cửa khẩu Bình Nghi
2303/VP-KT Về việc khảo sát, lập đề xuất dự án đầu tư trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thương phẩm tại huyện Bình Gia
2301/VP-KT Về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh rượu thủ công
2300/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”
2299/VP-KGVX Về việc xin ý kiến dự thảo kịch bản phim tài liệu “Lạng Sơn-Sáng mãi niềm tin”
197/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 -2020
1313/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về thu hồi đất bị lấn, chiếm
1096/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án thành phần Cải tạo, nâng cấp đoạn đường Pò Háng – Pò Phát thuộc hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
1093/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Lộc Bình
1092/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Cao Lộc
1089/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
613/UBND-THNC V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
612/UBND-KGVX V/v kết quả kiểm tra, rà soát văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội do HĐND, UBND tỉnh ban hành
611/UBND-KGVX V/v giới thiệu công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020
610/UBND-THNC V/v chi trả phụ cấp cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách và công tác thi đua khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố
609/UBND-KT V/v xây dựng công trình xuất tuyến 35kV lộ 371-373; 375-377 TBA 110 kV Hữu Lũng
608/UBND-KT V/v thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
606/UBND-KT V/v trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để bổ sung nguồn vốn cho Quỹ Phát triển đất tỉnh.
310/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết vướng mắc thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
197/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị tổng kết Chương trìnhmục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 -2020