Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2059/QĐ-UBND Thu hồi đất và cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kho vận THL thuê đất để thực hiện dự án Đầu tư, quản lý, khai thác bến xe Đồng Đăng, tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc
141/KH-UBND Tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 2 năm 2018
4164/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo báo cáo tình hình triển khai chương trình Sữa học đường
4163/VP-NC Về việc xem xét đề nghị tổ chức xét tuyển viên chức năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
4161/VP-NC Về việc tham mưu thực hiện văn bản số 5052/BNV-ĐT của Bộ Nội vụ về thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg
4160/VP-KGVX Về việc báo cáo công tác bảo tồn, nuôi trồng, thu hái và phát triển dược liệu
4159/VP - NC Về việc thực hiện giảm 10% hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập
4152/VP – NC Về việc tiếp tục thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ
4146/VP-KTN Về việc phát triển ngành nghề nông thôn
4145/VP-KTN Về việc đánh giá thực hiện Quyết định số 632/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1021/UBND-KTTH Về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
1010/UBND-NC Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1008/UBND-KTTH Về việc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu trái cây sang thị trường Trung Quốc
4114/VP-KTTH Về việc tham gia Hội chợ Kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) lần thứ 18, năm 2018
4111/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2017/TT-BTC.
4110/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện để án `Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025`
4109/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động khung mừng Đảng mừng Xuân
4108/VP-KTN Về việc đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 104/2017/NĐ-CP
4104/VP-KTN Về việc dự thảo Báo cáo và giải trình tại phiên họp chất vấn giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh
2024/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND huyện Văn Quan để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân
1006/UBND-KTN Về việc nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư ngoài ngân sách
1002/UBND-KTN Về việc hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, danh mục dự án thuộc các Chương trình MTQG năm 2019
4097/VP-KTN Về việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
4092/VP-KTN Về việc báo cáo tiến độ Đề án hoàn thiện định mức tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng
4091/VP-KTN Về việc tăng cường hậu kiểm, hướng dẫn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế
4080/VP-KGVX Về việc tăng cường hậu kiểm, hướng dẫn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế trên địa bàn
4079/VP-KTN Về việc đầu tư sử dụng hệ thống Camera giám sát giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh theo hình thức thuê dịch vụ
4075/VP-KTN Về việc báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất tại đô thị
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
108/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với Công ty TNHH thương mại Sơn Hà
104/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại và lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với Công ty TNHH MTV XNK Liêm Bộ
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
495/TB-UBND Thông báo về việc hoãn kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia
345/GM-UBND Giấy mời họp triển khai nhiệm vụ của Hội đồng thi nâng ngạch công chức cán sự lên chuyên viên và tương đương, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2018 tỉnh Lạng Sơn
493/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp về công tác chuẩn bị giao chỉ tiêu kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019.
492/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.
343/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng
342/GM-UBND Giấy mời họp hội đồng xét duyệt hồ sơ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018
340/GM-UBND Giấy mời dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.
339/GM-UBND Giấy mời Kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia
338/GM-UBND Giấy mời họp thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2018 các xã: Văn An, huyện Văn Quan; Bính Xá, huyện Đình Lập
487/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin