Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
836/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị bổ sung các hạng mục thuộc công trình Trường THPT Tú Đoạn, huyện Lộc Bình
833/VP-KTTH Về việc dự thảo chương trình/kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
831/VP-KGVX Về việc đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
830/VP-KGVX Về việc tổ chức Hội thao thể dục, thể thao và Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020
829/VP-KGVX Về việc tu bổ, phục hồi di tích tại các huyện Băc Sơn, Tràng Định
827/VP-KSTT Về việc thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và báo cáo công tác KSTTHC quý I năm 2020
410/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án công viên bờ sông Kỳ Cùng- Giai đoạn II, thành phố Lạng Sơn Gói thầu: Thi công xây dựng đoạn 1 (từ Nam cầu Đông Kinh đến Bắc đền Cửa Đông). Hạng mục cây xanh
41/KH-UBND HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020-2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2030 TỈNH LẠNG SƠN
409/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng - giai đoạn II, thành phố Lạng Sơn Hạng mục: Thi công xây lắp đường dây hạ thế 0,4kv và chiếu sáng sân vườn đoạn II - từ Nam đền Cửa Đông đến cầu Thụ Phụ
408/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
407/QĐ-UBND Về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
406/QĐ-UBND Thành lập các Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2020
200/UBND-KTN V/v xin rút nội dung trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khó
199/UBND-NC V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 80-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 17/02/2020
137/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch đến năm 2015, định hướ
824/VP-KTN Về việc địa điểm đầu tư xây dựng xưởng sản xuất bánh quy của Công ty TNHH Thành Long
823/VP-KTN Về việc khẩn trương thực hiện Thông báo số 82/TB-UBND ngày 15/02/2020 của UBND tỉnh
404/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
402/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất
401/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh mục và kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2020
400/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn
40/KH-UBND Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2020
193/UBND-NC V/v xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
822/VP-KTTH Về việc tăng cường quản lý, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
821/VP-KTN Về việc lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn và quy hoạch phân khu đô thị khu vực Nà Chuông - Bình Cằm
816/VP-KTTH Về việc dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021.
815/VP-KGVX Về việc thực hiện khảo sát về công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu
813/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng NSTW năm 2018
812/VP-KTN Về việc tham mưu thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường
810/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
809/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật về di dân, tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện
806/VP-KGVX Về việc tiếp nhận trang thiết bị y tế hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
805/VP-KGVX Về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người kiêm nhiệm làm công tác trẻ em cấp xã
803/VP-KTN Về việc chuyển giao cơ quan tổ chức lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Mỏ
801/VP-KTN Về việc thực hiện Công văn số 86/HĐND-VP ngày 28/02/2020 về công tác quản lý vận tải hành khách và hoạt động của bến xe
486/TB-SGDĐT Thông báo V/v cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
396/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 1 và Điều 5 Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Chủ tịch UBND ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
78/GM-UBND Giấy mời kiểm tra dự án thành phần Đường Thị trấn -Đô Lương -Vân Nham, huyện Hữu Lũng thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)
77/GM-UBND Dự Lễ ký kết hợp đồng thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
76/GM-UBND Giấy mời họp xem xét, giải quyết các vướng mắc, bất cập trong việc rà soát các phương tiện miễn giảm phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km93+160, Quốc lộ 1 và điều chỉnh phương án tài chính của Dự án thành phần 1