Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
211/UBND-KTTH V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ triển khai Hiệp định CPTPP
144/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại cuộc họp xem xét, giải quyết các vướng mắc, bất cập trong việc rà soát các phương tiện miễn giảm phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km93+160, Quốc lộ 1 và điều chỉnh Phương án tài
886/VP-KTTH Về việc tiếp tục tăng cường ngăn chặn nhập lậu hàng hóa sản xuất nước ngoài nhưng gắn nhãn mác “Made in Việt Nam”
883/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải về kiểm định, sửa chữa cầu Na Hoa trên tuyến đường tỉnh ĐT.242 và cầu Đồng Mỏ trên tuyến đường Đại Huề
882/VP-KTN Về việc cung cấp thông tin, số liệu về phương tiện, đường bộ, đường thủy địa phương
880/VP-KGVX Về việc cách ly, theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
879/VP-KTN Về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, quản lý thực hiện dự án đầu tư công
876/VP-KTN Về việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lộc Bình
873/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Trại giam Ngọc Lý thuộc Cục 10, Bộ Công an về cấp Giấy CN.QSD đất
871/VP-KTN Về việc xác định giá trị tài sản 3 công trình điện và bàn giao tài sản công theo Quyết định số 1820/QĐ-TTg ngày 17/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
870/VP-KGVX Về việc dự thảo Đề án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
868/VP-KTN Về việc xem xét, đề xuất giải quyết các kiến nghị của UBND huyện Văn Lãng tại Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 06/3/2020
866/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ
865/VP-KTN Về việc lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn
864/VP-KTN Về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
863/VP-KGVX Về việc thực hiện quy định về Công báo
862/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
861/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới
860/VP-KTN Về việc xem xét, đề xuất giải quyết kiến nghị của UBND huyện Văn Quan về điều chỉnh tài sản công
858/VP-KGVX Về việc xem xét mức giải thưởng, dự toán kinh phí Cuộc thi sáng tác ca khúc về đồng chí Lương Văn Tri và quê hương Văn Quan
857/VP-KGVX Về việc báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ
856/VP-KTN Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2019
854/VP-KGVX Về việc xem xét nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Tổ chức Giáo dục AVT Education
411/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Lạng Sơn
207/UBND-KTTH V/v tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ
205/UBND-KTTH V/v báo cáo bổ sung đề xuất cho phép thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
204/UBND-KTTH V/v báo cáo bổ sung phương án đề xuất đưa lao động Việt Nam sang Trung Quốc bốc xếp hàng hóa
203/UBND-KGVX V/v tăng cường các biện pháp cách ly phòng, chống dịch Covid-19
202/UBND-KTTH V/v Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn chưa đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán
201/UBND-NC V/v tổ chức Đại hội Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025
142/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh tại cuộc họp ngày 04/3/2020.
140/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
852/VP-KTN Về việc triển khai thực hiện phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam
851/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2017/ TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
841/VP-KGVX Về việc dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
840/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 30a/2018/NQ-CP của Chính phủ
839/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021- 2030
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
143/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 -27/9/2020)
81/GM-UBND Giấy mời dự họp đánh giá tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá và công tác phòng chống dịch tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 02 tháng đầu năm 2020
80/GM-UBND Giấy mời kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 -27/9/2020)