Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
5069/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP
5067/VP-KTTH Về việc rà soát, bổ sung hoàn thiện công trình rào chắn chống buôn lậu trên khu vực biên giới
5066/VP-NC Về việc xem xét đề nghị của Hội Kiến trúc sư tỉnh Lạng Sơn
5064/VP-NC Về việc tổ chức Hội thảo với Đoàn công tác Trường Kỹ nghệ quốc gia và Hiệp hội Công viên thiên nhiên các vùng của Pháp tại tỉnh
5063/VP-KTTH Về việc xem xét, đề xuất giải quyết thắc mắc về chủ trương chính sách thông quan nông sản tại cửa khẩu Cốc Nam của Công ty Cổ phần Logistics quốc tế Lạng Sơn
5062/VP-KTTH Về việc phối hợp với Ban Quản lý Khu Bảo thuế tổng hợp Bằng Tường rà soát các loại phí, giá dịch vụ tại cửa khẩu Hữu Nghị
5057/VP-KGVX Về việc tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
5056/VP-KTN Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện
5055/VP-KTN Về việc đề nghị của Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về bổ sung kế hoạch đầu tư công 2020
5054/VP-KGVX Về việc bổ sung hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu tại huyện Tràng Định
1308/UBND-KTN V/v tập trung giải quyết kiến nghị tại các cuộc giám sát của HĐND tỉnh
1307 /UBND-KTN V/v xem xét, hoàn trả chi phí chuẩn bị đầu tư đối với đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thực hiện
1306 /UBND-KTN V/v tổ chức thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương
1304 /UBND-KTN V/v xây dựng Nhà sinh hoạt số 2 của Tòa Giám mục Lạng Sơn
5052/VP-KGVX Về việc dự toán triển khai nhiệm vụ đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công
5051/VP-KGVX Về việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố
1303/UBND-KGVX V/v bổ sung một số hạng mục công trình Cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng
1302 /UBND-KGVX V/v cho phép sử dụng tên địa danh để đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm
1301 /UBND-KSTT V/v góp ý dự thảo Nghị định về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
5044/VP-KTTH Về việc cử công chức phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan
5043/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
177/KH-UBND Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
1300 /UBND-KTN V/v triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn tỉnh
1298 /UBND-KGVX V/v hiệp y khen thưởng
5041/VP-KSTT Về việc thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và báo cáo công tác KSTTHC năm 2019
5040/VP-KTN Về việc triển khai công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh
5038/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định, Báo cáo nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển Vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
5028/VP-KTN Về việc kết quả kiểm tra tình trạng ngập, úng cục bộ tại đường Trần Phú
5027/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc thanh toán công nợ của các Dự án do Công ty TNHH xây dựng Phúc Sơn thực hiện thi công
5026/VP-KTN Về việc khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến Khu phi thuế quan giai đoạn 1
1295 /UBND-KGVX V/v tăng cường quản lý công tác đưa người lao động trong tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
1294 /UBND-KTTH V/v đề xuất quản lý nguồn thu Phí được trích để lại theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND tỉnh ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh
1293 /UBND-KTN V/v ngăn chặn, chấm dứt tình trạng vận chuyển lợn, sản phẩm lợn qua biên giới
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
483/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
482/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
481/GM-UBND Giấy mời làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Lạng Sơn
480/GM-UBND Giấy mời họp về dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II, thành phố Lạng Sơn
477/GM-UBND Giấy mời dự họp về phản ánh kết quả thảo luận tổ đại biểu của kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khoá XVI
476/GM-UBND Giấy mời dự Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
08/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025