Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
321 /TB-UBND Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020 (ngày 11/6/2020)
2380/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc
2379/VP-KT Về việc xem xét đề xuất của Sở Xây dựng về triển khai các dự án quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn.
2378/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng về cải tạo mặt bằng đối với các điểm khai thác đất phục vụ dự án đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn
2377/VP-KT Về việc gia hạn thời gian báo cáo thực hiện nhiệm vụ tại Công văn số 2144/VP-KT ngày 31/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh
2376/VP-KT Về việc niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa
2375/VP-KT Về việc đề xuất bố trí kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Bản Lải
2374/VP-KT Về việc gia hạn thời hạn giải quyết vụ việc lấn chiếm đất đã cho Công ty TNHH Xuân Cương thuê để thực hiện dự án tại cửa khẩu Tân Thanh
2373/VP-KT Về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Thông báo số 70/TB-UBND ngày 11/02/ 2020 của UBND tỉnh
2370/VP-KGVX Về việc xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe
2367/VP-KT Về việc xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
2366/VP-KT Về việc hoàn thiện hồ sơ, phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
2362/VP-KGVX Về việc tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán”
2361/VP-KGVX Về việc thực hiện ý kiến thẩm định về Báo cáo KTKT tu bổ di tích Đền Cửa Nam
2360/VP-KGVX Về việc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2016-2020
2359/VP-KGVX Về việc tổng kết, đánh giá công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020
2358/VP-KT Về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh
2357/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án 161
2356/VP-KGVX Về việc dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2355/VP-KGVX Về việc tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 -2020
2354/VP-KGVX Về việc đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2010-2020 và đề xuất quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050
1122/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn
1121/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
1117/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cấp nước và vệ sinh Trạm Y tế xã thuộc Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB năm 2019
1115/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát đánh giá chất lượng nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
1112/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hồ sơ hoàn công công trình: Đảm bảo giao thông bước 1 tại 07 vị trí ngầm trên đường tỉnh 229 (Lũng Vài -Bình Độ - Tân Minh), huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1111/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầucông trình:Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km19 – Km22, ĐT.242
1110/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km19 - Km22, ĐT.226
1109/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km44+600 – Km47+00, ĐT.243
1108/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Bảo hiểm xã hội huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan
1107/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
626/UBND-KT V/v báo cáo, đề xuất việc xuất khẩu hàng hoá kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan qua đường chuyên dụng Tân Thanh - Pò Chài
626/UBND-KT V/v báo cáo, đề xuất việc xuất khẩu hàng hoá kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan qua đường chuyên dụng Tân Thanh - Pò Chài
320/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xác lập quyền
2350/VP-KT Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường tái đàn lợn
2349/VP-KT Về việc xuất khẩu quặng Bauxit của Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Phương Liên
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
199/GM-UBND Giấy mời Dự Chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và Hội thảo “Vai trò của truyền thông với phát triển đô thị-du lịch Lạng Sơn”
198/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1113/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND phường Tam Thanh,thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà văn hóa khối 11
1108/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Bảo hiểm xã hội huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan