Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
40/UBND-KTN V/v thực hiện công tác quản lý nhà nước với các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
205/VP-KGVX Về việc giao lưu văn nghệ và chương trình dạy nghề miễn phí của Trung tâm Dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam
204/VP-KGVX Về việc thành lập Ban Vận động cấp tỉnh Quỹ xây dựng Đền thờ Chi Lăng
202/VP-KTTH Về việc tham gia Hội chợ sản phẩm thương mại gia công Trung Quốc lần thứ 12 tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
199/VP-TH Về việc góp ý dự thảo tờ trình và Quyết định của TTCP quy định lồng ghép biến dân số vào chiến lược, Kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hộ của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương
197/VP-KTN Về việc xin trả lại đất của Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long
195/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần ACC 78 liên quan đến việc thu hồi đất của Công ty
194/VP-KTN Về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến 03 cấp triển khai công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020
193/VP-KTN Về việc phối hợp thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
191/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Thành Long về giới thiệu địa điểm xây dựng nhà xưởng
190/VP-NC Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Cao Lộc về địa giới hành chính
189/VP-KTN Về việc kinh phí đối ứng cho Dự án cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em xã Bình Phúc, huyện Văn Quan
187/VP-KTN Về việc xem xét đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT về phương án phân bổ nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2020
186/VP-KTN Về việc cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
184/VP-KTN Về việc chuẩn bị đầu tư Dự án sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai và vùng khó khăn thuộc thôn Nà Kéo, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia
81/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường giao thông Bản Ngõa – Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ, huyện Cao Lộc
80/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp tại thôn Nà Soong và thôn Nà Háo, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc
39/UBND-KTN V/v triển khai kết luận của Kiểm toán Nhà nước chuyên đề quản lý, sử dụng tiền sử dụng đất giai đoạn 2014-2018
181/VP-NC Về việc xem xét, thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh
180/VP-KGVX Về việc nghiên cứu, tham mưu các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
179/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Thành An về cấp lại Giấy CNQSD đất
11/KH-UBND Ra quân làm thủy lợi, xây dựng hệ thống nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020
10/KH-UBND Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
79/QĐ-UBND Về việc công bố đưa vào khai thác đoạn tuyến cao tốc từ Km45+100 - Km109+660 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơ
78/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Sửa chữa, khắc phục công trình thủy lợi Khuổi Siểu, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập
76/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố đợt 01 năm 2020 danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
75/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 100 tuổi tỉnh Lạng Sơn năm 2020
72/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
71/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019)
70/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
37 /UBND-KTN V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục bí mật Nhà nước của cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc
36 /UBND-NC V/v thực hiện Kết luận số 5650/KL-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ Nội vụ về kiểm tra văn bản QPPL lĩnh vực Nội vụ
33 /UBND-KGVX V/v sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các xã, thôn thực hiện sáp nhập
28/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh tại cuộc họp ngày 09/01/2020.
178/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị chặt hạ cây Sưa trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
31/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
19/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng nâng bậc lương tỉnh
18/GM-UBND Giấy mời họp xem xét dự thảo Đề án đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giai đoạn 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
71/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019)
70/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh