Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
731/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp đối với hộ ông Nguyễn Văn Đua và bà Hồ Thị Tem tại thôn Ba Lẹng, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng
730/QĐ-UBND Sửa đổi tên danh mục và dự toán mua sắm tại Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
729/QĐ-UBND Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
728/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu chăn nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn sinh học
727/QĐ-UBND Phê duyệt hồ sơ hoàn công công trình: Khắc phục lụt, bão đảm bảo giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn bão số 4 từ ngày 30/8/2019 đến ngày 02/9/2019 gây ra trên các tuyến đường tỉnh ĐT.226, ĐT.229, ĐT.231, ĐT.238, tỉnh Lạng Sơn
726/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ Kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
438 /UBND-KGVX V/v thực hiện Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020 của Văn phòng Chính phủ
434/UBND-KTN V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
1678/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn
1677/VP-KGVX Về việc nghiên cứu giám sát bệnh dịch hạch và bệnh lây truyền từ động vật sang người
1674/VP-KGVX Về việc rà soát nhu cầu trang bị máy photocopy, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho trường mầm non
1672/VP-KGVX Về việc triển khai gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 qua hệ thống Bưu điện
1671/VP-KGVX Về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
1668/VP-NC Về việc xây dựng Quy chế công tác văn thư
1665/VP-KTN Về việc thực hiện thủ tục rút vốn thanh toán Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB
1664/VP-KTN Về việc xem xét đề xuất cải tạo, nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng
1663/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020” theo Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ
1662/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Đình Lập về điều chỉnh tên, danh mục công trình trong Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ địa phương năm 2020
1661/VP-KTN Về việc thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp tại xã Quang Lang, huyện Chi Lăng
1660/VP-KTN Về việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ
73/KH-UBND Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
725/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Đình Lập
724/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Lộc Bình
723/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Bắc Sơn
722/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thành phố Lạng Sơn
721/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Cao Lộc
720/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Văn Lãng
719/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Văn Quan
718/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người có công với cách mạng do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại huyện Bình Gia
717/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại thành phố Lạng Sơn
716/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người có công với cách mạng do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại huyện Hữu Lũng
715/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Tràng Định
714/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Chi Lăng
713/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Quyết, trú tại số nhà 37, đường Thanh Niên, Khu 4, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
712/QĐ-UBND Phê duyệt hồ sơ hoàn công công trình: Khắc phục lụt, bão đảm bảo giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn bão số 3 từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/2019 gây ra trên tuyến đường xã Bắc Thủy, xã Vân An, xã Mai Sao và đường huyện ĐH.82, ĐH.84, ĐH.89, huyện Chi Lăng
711/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
708/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thu dọn lòng hồ, thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (đợt 5)
432/UBND-NC V/v tăng cường hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc trong phòng, chống dịch bệnh và thông quan hàng hóa
430/UBND-KGVX V/v thực hiện các kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về công tác trẻ em
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
144/GM-UBND Giấy mời Dự họp xem xét giải quyết vướng mắc về hoạt động xuất nhập khẩu do Hải quan Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) chỉ làm thủ tục hải quan đối với những xe có gắn biển số xe điện tử qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị