Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
106/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Tài chính năm 2020
105/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Xây dựng năm 2020
104/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020
103/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu biên soạn tài liệu dạy học Ngữ văn địa phương cấp trung học cơ sở tỉnh Lạng Sơn”
102/QĐ-UBND Trích yếu Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng đá tỉnh Lạng Sơn
100/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 01 năm 2020)
94/QĐ-UBND Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Hợp Thành”
93/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng III, Dược sĩ hạng III năm 2019
92/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Trường Mầm non xã Cường Lợi (điểm Trường Đồng Khoang và Bản Chuộn), huyện Đình Lập
91/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Trường Mầm non xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình
90/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Khắc phục nút giao đầu cầu phía Bắc cầu vượt ga đường sắt Đồng Đăng, huyện Cao Lộc
87/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Xây dựng giao thông II Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
86/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trạm y tế xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc
85/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường THCS xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
84/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình giếng khoan khai thác nước dưới đất tại thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
48/UBND-KGVX V/v báo cáo số liệu dân số và tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 tỉnh Lạng Sơn
46/UBND-KGVX V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân
45/UBND-KGVX V/v đề nghị tiếp, phát sóng truyền hình trực tiếp Chương trình khai mạc Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng
44/UBND-KTN V/v điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc công trình: Đường Lũng Pa - Pác Kéo, huyện Văn Quan (Dự án LRAMP)
43/UBND-KGVX Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020
42/UBND-KTN V/v tăng cường thực hiện Chương trình kết nối hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới
41/UBND-KTN V/v điều chỉnh, bổ sung Dự án: Đường ô tô vào trung tâm các xã Vân An, Tân Liên thuộc các huyện Chi Lăng, Cao Lộc
205/VP-KGVX Về việc giao lưu văn nghệ và chương trình dạy nghề miễn phí của Trung tâm Dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam
204/VP-KGVX Về việc thành lập Ban Vận động cấp tỉnh Quỹ xây dựng Đền thờ Chi Lăng
202/VP-KTTH Về việc tham gia Hội chợ sản phẩm thương mại gia công Trung Quốc lần thứ 12 tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
199/VP-TH Về việc góp ý dự thảo tờ trình và Quyết định của TTCP quy định lồng ghép biến dân số vào chiến lược, Kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hộ của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương
197/VP-KTN Về việc xin trả lại đất của Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long
195/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần ACC 78 liên quan đến việc thu hồi đất của Công ty
194/VP-KTN Về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến 03 cấp triển khai công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020
193/VP-KTN Về việc phối hợp thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
191/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Thành Long về giới thiệu địa điểm xây dựng nhà xưởng
190/VP-NC Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Cao Lộc về địa giới hành chính
189/VP-KTN Về việc kinh phí đối ứng cho Dự án cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em xã Bình Phúc, huyện Văn Quan
187/VP-KTN Về việc xem xét đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT về phương án phân bổ nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2020
186/VP-KTN Về việc cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
184/VP-KTN Về việc chuẩn bị đầu tư Dự án sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai và vùng khó khăn thuộc thôn Nà Kéo, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia
81/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường giao thông Bản Ngõa – Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ, huyện Cao Lộc
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
31/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
19/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng nâng bậc lương tỉnh
18/GM-UBND Giấy mời họp xem xét dự thảo Đề án đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giai đoạn 2020 - 2025