Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
518/QĐ-UBND Quy định về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm học 2020 – 2021
308/UBND-KGVX V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
306/UBND-NC V/v cung cấp thông tin về tổng kết Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế
304/UBND-KGVX V/v triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến Mega-Vmeeting
303/UBND-KGVX V/v đặt hàng Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
1232/VP-NC Về việc triển khai Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng
1231/VP-KTTH Về việc báo cáo, giải trình nội dung dự toán ngân sách nhà nước sử dụng trong năm 2019 bị huỷ
1230/VP-KTTH Về việc thanh toán khối lượng hoàn thành đối với dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước do Công ty cổ phần Hoàng Hà làm nhà thầu
1229/VP-KTN Về việc đôn đốc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh và quản lý an toàn hóa chất trên địa bàn tỉnh
1228/VP-KTTH Về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino
1227/VP-KTTH Về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
1226/VP-KTN Về việc xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Xuân Cương
1225/VP-KGVX Về việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ năm 2020
1223/VP-KTTH Về việc hoạt động các bến bãi ngoài khu vực cửa khẩu Cốc Nam trong thời gian phòng chống dịch Covid-19
1222/VP-KTN Về việc tiếp tục xem xét đề nghị của liên danh nhà thầu HTC-SC5-Thẩm Gia thi công xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và Trạm bơm thành phố Lạng Sơn
1221/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1220/VP-KSTT Về việc giao triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục dịch vụ công năm 2020
1219/VP-KGVX Về việc báo cáo nội dung đề xuất tiếp nhận hệ thống hỗ trợ trung tâm điều hành IOC
1215/VP-KTN Về việc cung cấp thông tin theo đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam
1214/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc về trả lại đất
1212/VP-KTN Về việc xin giao đất mở rộng trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Hữu Lũng
1211/VP-KTN Về việc đề nghị của Công ty TNHH MTV cứu hộ Việt Hoàn
1210/VP-KTN Về việc quy hoạch và khai thác, sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội
1209/VP-KTN Về việc xem xét chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc cho Thanh tra Giao thông vận tải
525/QĐ-UBND Về việc thu hồi Quyết định tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
517/QĐ-UBND Phê duyệt cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0
515/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hồ sơ hoàn công công trình: Khắc phục lụt, bão đảm bảo giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn bão số 3 từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/2019 gây ra trên tuyến đường ĐT.226, ĐT.231, ĐT.233, ĐT.234, ĐT.239, ĐT.241 và ĐT.250, tỉnh Lạng Sơn
298/UBND-KTN V/v thẩm định nguồn vốn, chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư, khởi công mới và dự án điều chỉnh
297/UBND-NC V/v gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề giá
188/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và trùng tu di tích lịch sử chiến thắng Đường số 4 trên địa bàn huyện Tràng
187/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
1207/VP-KGVX Về việc tạm hoãn tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
1206/VP-KGVX Về việc thực hiện khen thưởng trong phòng chống dịch bệnh Covid-19
1204/VP-KGVX Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
194/TB-UBND Thông báo về việc hoãn Hội nghị trực tuyến Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI
193/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 3/2020 và kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý I/2020
192/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc kiểm tra một số công trình xây dựng tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh
110/GM-UBND Giấy mời Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19
190/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
189/TB-UBND Thông báo về việc hoãn Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19