Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
217/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
216/VP-KTTH Về việc xem xét nội dung đề nghị của Công ty TNHH XNK Quốc Tế Thiên Phú Phát
98/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2035
89/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư hệ thống Camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường Quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn
215/VP-NC Về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC tỉnh
214/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng giai đoạn đến năm 2030
213/VP-KGVX Về việc xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên
212/VP-KGVX Về việc mua sắm vắc xin tiêm phòng dại cho Trung tâm Y tế huyện Văn Quan năm 2020
211/VP-KGVX Về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo gia đình cận nghèo
210/VP-KGVX Về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia
209/VP-KGVX Về việc chuẩn bị các điều kiện làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona
207/VP-KTN Về việc xem xét chủ trương đầu tư Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng cấp bách tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020
206/VP-KTN Về việc địa điểm xây dựng Nhà quản lý vận hành Đội Truyền tải điện Lạng Sơn
110/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2020
109/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Dân tộc năm 2020
108/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020
107/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020
106/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Tài chính năm 2020
105/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Xây dựng năm 2020
104/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020
103/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu biên soạn tài liệu dạy học Ngữ văn địa phương cấp trung học cơ sở tỉnh Lạng Sơn”
102/QĐ-UBND Trích yếu Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng đá tỉnh Lạng Sơn
100/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 01 năm 2020)
94/QĐ-UBND Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Hợp Thành”
93/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng III, Dược sĩ hạng III năm 2019
92/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Trường Mầm non xã Cường Lợi (điểm Trường Đồng Khoang và Bản Chuộn), huyện Đình Lập
91/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Trường Mầm non xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình
90/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Khắc phục nút giao đầu cầu phía Bắc cầu vượt ga đường sắt Đồng Đăng, huyện Cao Lộc
87/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Xây dựng giao thông II Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
86/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trạm y tế xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc
85/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường THCS xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
84/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình giếng khoan khai thác nước dưới đất tại thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
48/UBND-KGVX V/v báo cáo số liệu dân số và tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 tỉnh Lạng Sơn
46/UBND-KGVX V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân
45/UBND-KGVX V/v đề nghị tiếp, phát sóng truyền hình trực tiếp Chương trình khai mạc Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng
44/UBND-KTN V/v điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc công trình: Đường Lũng Pa - Pác Kéo, huyện Văn Quan (Dự án LRAMP)
43/UBND-KGVX Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020
42/UBND-KTN V/v tăng cường thực hiện Chương trình kết nối hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới
41/UBND-KTN V/v điều chỉnh, bổ sung Dự án: Đường ô tô vào trung tâm các xã Vân An, Tân Liên thuộc các huyện Chi Lăng, Cao Lộc
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
31/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh