Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4730/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2019 (ngày 19/11/2019)
4721/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần của Công ty TNHH Đối ngoại mậu dịch Lạng Sơn
4720/VP-KTN Về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác các công trình cầu, tuyến đường thuộc Dự án LRAMP
4719/VP-KGVX Về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020
1221/UBND-KTN Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1220/UBND-KTN V/v điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km10+100 - Km11+00 đường tỉnh ĐT.239 (Pắc Ve - Điềm He)
1219/UBND-KGVX V/v tiếp tục xem xét, thẩm định hồ sơ 06 xã đề nghị công nhận là xã ATK của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
661/TB-UBND Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2019 (ngày 11/11/2019)
4714/VP-KGVX Về việc kết quả kiểm tra vị trí, địa điểm thực hiện dự án Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn, thành phố Lạng Sơn
4713/VP-KTN Về việc kết nối tuyến đường sắt chuyên dùng với tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng
4712/VP-KTTH Về việc kinh phí chi cho công tác tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
4711/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo đề cương báo cáo quản lý nợ và giám sát rủi ro tài khóa địa phương
4710/VP-KGVX Về việc kinh phí mua sắm bổ sung bàn ghế của giáo viên, học sinh
4709/VP-KTTH Về việc rà soát lại các khu đất có tài sản trên đất dự kiến bán đấu giá trong năm 2020
4708/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo các thông tư về Quy chế mẫu KTNB và chuẩn mực KTNB, nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp KTNB
4707/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
4704/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Thành Đạt Phát Tân Thanh Lạng Sơn về đăng ký danh mục dự án thu hồi đất năm 2020
4702/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần ACC78 về giải quyết các hộ dân được Công ty cho mượn nhà để ở
4697/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long về trả lại một phần diện tích đất được cho thuê
4697/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Đình Lập xin ý kiến việc cho thuê đất thực hiện dự án
4695/VP-NC Về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
1218/UBND-KTN V/v góp ý Đề án tăng cường năng lực hội nhập quốc tế lĩnh vực môi trường
1214/UBND-KTN V/v điều chỉnh kết cấu mặt đường gom đoạn Km99+500-Km109+160, Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
4690/VP-KTTH Về việc niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa
1212/UBND-KGVX V/v đề nghị phản biện dự thảo Đề án Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
4687/VP-KSTT Về việc hướng dẫn xây dựng dự thảo quyết định công bố và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa.
4684/VP-KTN Về việc kinh phí để thực hiện công tác đền bù GPMB xây dựng dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn
4683/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo quá trình thực hiện các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh
4682/VP-KTN Về việc bố trí vốn cho dự án Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình
4681/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
4680/VP-KTN Về việc xây dựng chỉ dẫn thi công và định mức kinh tế - kỹ thuật của công nghệ sử dụng tro bay kết hợp xi măng gia cố nền đất để cứng hóa mặt đường giao thông nông thôn
4679/VP-KGVX Về việc đồng ý tổ chức Hội thảo Lâm nghiệp công nghệ cao
4678/VP-KGVX Về việc chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận quà, hàng từ thiện nhân đạo
1210/UBND-NC V/v bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã
1209/UBND-KTN V/v thực hiện đảm bảo giao thông bước 1 tại 07 vị trí ngầm trên đường tỉnh 229 (Lũng vài - Bình Độ - Tân Minh), huyện Tràng Định
4672/VP-KTN Về việc đôn đốc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
4669/VP-KTTH Về việc hoàn thiện Đề cương và dự toán chi tiết dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp
4668/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị thoả thuận tuyến dự án Đường dây 110kV từ 220kV Lạng Sơn - Đồng Đăng (mạch 2)
4667/VP-KTN Về việc tổng kết Chương trình Khuyến công quốc gia đến năm 2020 và xây dựng Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025
4665/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp xem xét kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XVI