Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
875/UBND-KGVX Về việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2019
3496/VP-KGVX Về việc xem xét Tờ trình số 97/TTr-SVHTTDL ngày 21/8/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3495/VP-KTN Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị cấp cho công trình Trường THPT Hội Hoan huyện Văn Lãng
3493/VP-KTN Về việc thực hiện việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản
3492/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Vạn Thương Sài Gòn
3490/VP-KTN Về việc tổ chức Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham quan, học tập kinh nghiệm
3489/VP-KTN Về việc thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án TPCP giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định đầu tư
3488/VP-KGVX Về việc đồng ý chủ trương tổ chức Hội thảo cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh
3487/VP-KTN Về việc tiến độ thực hiện các công việc liên quan đến các dự án phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư 2019
3485/VP-KTTH Về việc theo dõi chấp hành quy định kinh doanh tạm nhập tái xuất của Công ty TNHH Nhã Phương
3484/VP-KTN Về việc báo cáo tình hình phát triển ngành Dệt May, Da Giày trên địa bàn tỉnh
3482/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo tham luận tại “Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019”
3479/VP-KGVX Về việc báo cáo kết quả đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ theo nhu cầu của các địa phương khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ
3478/VP-KTTH Về việc chuẩn bị tài liệu tham dự Hội nghị phát triển xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc
3471/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu
3470/VP-KTN Về việc thuê tư vấn lập báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường các hệ thống xử lý nước thải, rác thải y tế
3468/VP-NC Về việc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019
3467/VP-NC Về việc quy trình, trình tự, thời gian thực hiện sáp nhập 03 Trung tâm có chức năng xúc tiến trên địa bàn tỉnh thành một đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh
3466/VP-KTN Về việc bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi
3464/VP-KGVX Về việc xây dựng vị trí việc làm chuyên ngành khoa học và công nghệ của công chức trong hệ thống chính trị
3463/VP-KTN Về việc bố trí kinh phí thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn
3462/VP-KTTH Về việc trình dự thảo Chương trình Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
863/UBND-KGVX Về việc tiếp tục thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số thay văn bản giấy trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
3460/VP-KTN Về việc kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin phản ánh của báo Giao thông, xử lý nghiêm vi phạm của xe chở quá tải
3459/VP-KGVX Về việc phối hợp triển khai hệ thống phần mềm kế toán Quỹ “Vì người nghèo”
3458/VP-KGVX Về việc đăng cai tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác Hội các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc tại Lạng Sơn năm 2020
3456/VP-NC Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Bắc Sơn về bàn giao quỹ đất do đơn vị quân đội quản lý để phát triển kinh tế - xã hội
3455/VP-KTN Về việc cho phép dừng, rút trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh
3454/VP-KTN Về việc điều chỉnh thời gian trình dự thảo Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024
3453/VP-KTN Về việc thực hiện hỗ trợ khác cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập)
3451/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2019 (ngày 23/8/2019)
3450/VP-KGVX Về việc xem xét Tờ trình số 322/TTr-PTTH ngày 14/8/2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
3449/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Công văn số 2505/BKHCN-HVKHCN ngày 16/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ
3448/VP-KTN Về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14
3445/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn về tạm dừng giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất
3444/VP-KTN Về việc làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Tái thiết Đức
3443/VP-KTN Về việc giao thực hiện một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Cơ quan nhà nước trong Hợp đồng thực hiện dự án Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn, thành phố Lạng Sơn
3442/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
3440/VP-KTN Về việc báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức ngành tài nguyên và môi trường
3436/VP-KGVX Về việc xem xét giải thể các chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật