Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4687/VP-KSTT Về việc hướng dẫn xây dựng dự thảo quyết định công bố và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa.
4684/VP-KTN Về việc kinh phí để thực hiện công tác đền bù GPMB xây dựng dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn
4683/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo quá trình thực hiện các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh
4682/VP-KTN Về việc bố trí vốn cho dự án Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình
4681/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
4680/VP-KTN Về việc xây dựng chỉ dẫn thi công và định mức kinh tế - kỹ thuật của công nghệ sử dụng tro bay kết hợp xi măng gia cố nền đất để cứng hóa mặt đường giao thông nông thôn
4679/VP-KGVX Về việc đồng ý tổ chức Hội thảo Lâm nghiệp công nghệ cao
4678/VP-KGVX Về việc chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận quà, hàng từ thiện nhân đạo
1209/UBND-KTN V/v thực hiện đảm bảo giao thông bước 1 tại 07 vị trí ngầm trên đường tỉnh 229 (Lũng vài - Bình Độ - Tân Minh), huyện Tràng Định
4672/VP-KTN Về việc đôn đốc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
4669/VP-KTTH Về việc hoàn thiện Đề cương và dự toán chi tiết dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp
4668/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị thoả thuận tuyến dự án Đường dây 110kV từ 220kV Lạng Sơn - Đồng Đăng (mạch 2)
4667/VP-KTN Về việc tổng kết Chương trình Khuyến công quốc gia đến năm 2020 và xây dựng Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025
4665/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp xem xét kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XVI
4663/VP-NC Về việc xem xét đề nghị của Viện Khảo cổ học
4661/VP-KGVX Về việc hoàn thiện các văn bản liên quan đến Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
4660/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất của Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử Việt Nam
4659/VP-KTTH Về việc địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH MTV Ngộ Khanh
4658/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV T&T Lạng Sơn về chủ trương thăm dò, khai thác cát, sỏi
4656/VP-KGVX Về việc giao xây dựng Báo cáo thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg và Quyết định số 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4655/VP-KGVX Về việc đề xuất phương án cung cấp sữa cho các cơ sở giáo dục
4654/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần VNet
4643/VP-KTN Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019
1207 /UBND-KTN V/v thỏa thuận điểm đấu nối đường ra, vào Dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ với QL1 tại Km51+220 (phía bên phải tuyến)
4662/VP-KTN Về việc bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng dự án cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn
4661/VP-KTTH Về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”
4660/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ
4649/VP-KTN Về việc xem xét việc đào tạo thạc sĩ theo hướng ứng dụng tại tỉnh Lạng Sơn
4648/VP-KGVX Về việc triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019 - 2020
4637/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính
4636/VP-KTN Về việc kết quả xử lý các khu đất công do các huyện, thành phố quản lý
4635/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm
4634/VP-KTTH Về việc triển khai việc phân “Luồng xanh” thông quan nhanh hàng nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài
4632/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
4630/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2019 (ngày 11/11/2019)
4629/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các Bộ, ngành”
4628/VP-KGVX Về việc hợp tác với thành phố Yamagata, Nhật Bản
4627/VP-KGVX Về việc cung cấp thông tin việc triển khai truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài
4625/VP-KGVX Về việc xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
4624/VP-KTN Về việc trình tạm ứng thanh toán khối lượng hoàn thành Dự án bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - GĐ1