Skip to main content

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 tại huyện Tràng Định

Ngày 25/02/2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác tỉnh đã đến kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020, công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã  tại huyện Tràng Định.

 

Đ/c Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai từ phải sang) thăm mô hình trồng cây ăn quả sạch (Lê, Đào) tại thôn Nà Khau, xã Đội Cấn

 

Đoàn công tác đã làm việc với UBND huyện Tràng Định và UBND xã Đội Cấn, xã Đề Thám. Ngay từ đầu năm 2020, huyện Tràng Định đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Thu ngân sách tính đến hết ngày 31/01/2020 đạt được 8.992,69 triệu đồng, đạt 12,12% dự toán tỉnh giao, đạt 11,71% chỉ tiêu phấn đấu của huyện. Huyện đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết; tổ chức tốt các hoạt động văn hoá - xã hội mừng Đảng, mừng Xuân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Năm 2020, huyện phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Đội Cấn hiện đạt 11 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Xã Đề Thám đang thực hiện các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, hiện đang duy trì 02 tiêu chí, trong năm 2020 phấn đấu thực hiện thêm 03 tiêu chí, xã Đại Đồng phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020-2021.

 

Về tình hình sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, huyện đã thực hiện sắp xếp lại xã Đề Thám, Kim Đồng, giải thể xã Bắc Ái. Sau sắp xếp, sáp nhập, hệ thống chính trị đã đi vào ổn định, duy trì hoạt động liên tục, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao.

 

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19), huyện Tràng Định đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch. Chuẩn bị các phương án đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh, chuẩn bị khu cách ly với 10 giường bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, tổ chức phun tiêu độc, khử trùng…

 

Đ/c Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng và những chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 của huyện Tràng Định, cũng như công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và phòng, chống dịch Covid-19.

 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND nhấn mạnh, huyện cần tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm, có kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Tập trung tăng thu ngân sách, chống thất thu; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; thu hút, thúc đẩy vốn đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác quản lý biên giới. Tập trung thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị tốt các phương án đáp ứng mọi tình huống, không chủ quan. Ngoài ra, huyện cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, xây dựng chiến lược, định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện trong giai đoạn mới phù hợp, hiệu quả.

 

Đối với xã Đội Cấn, Đề Thám, có kế hoạch cụ thể hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xây dựng địa bàn trong sạch, kiểu mẫu.

 

Trước đó, đoàn công tác đã tới thăm mô hình trồng cây ăn quả tại thôn Nà Khau, xã Đội Cấn, thăm Khu dân cư kiểu mẫu thôn Nà Ao, xã Đề Thám./.

 

Phương Linh