Skip to main content

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

Ngày 21/8/2019, tại Trụ sở Công ty than Na Dương, huyện Lộc Bình, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP và Công ty Than Na Dương, huyện Lộc Bình.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại nơi thực hiện các dự án

 

Theo báo cáo, trong 8 tháng đầu năm 2019, Công ty Than Na Dương đã tập trung đẩy mạnh thực hiện sản xuất kinh doanh theo kế hoạch; cụ thể, sản xuất than sạch và tiêu thụ đạt 376.659 tấn, đạt 73,1% kế hoạch, doanh thu 367 tỷ, đạt 73% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước đạt 78,4% kế hoạch, tiền lương bình quân 7,2 triệu đồng/người/tháng... Hiện Công ty Than Na Dương cũng đang được giao thực hiện 03 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích thu hồi đất là 450ha thuộc dự án “Mở rộng nâng công suất mỏ lên 1,2 triệu tấn/năm chuẩn bị đủ nguồn than cấp cho nhà máy nhiệt điện Na Dương I và Na Dương II” để Công ty mở rộng khai trường sản xuất và mở rộng bãi đổ thải. Đối với dự án Khu tái định cư Đông Quan, huyện Lộc Bình là một hạng mục thuộc dự án nâng công suất mỏ than Na Dương, hiện đang gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Tổng Công ty mỏ Việt Bắc chủ động phối hợp với UBND huyện Lộc Bình tiếp tục xử lý những vướng mắc trong thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh việc mở rộng nâng công suất của mỏ than Na Dương, đáp ứng yêu cầu cung ứng nguồn nguyên liệu cho nhà máy nhiệt điện Na Dương I và Na Dương II, góp phần ổn định mạng lưới điện quốc gia. Đối với dự án Khu tái định cư Đông Quan, UBND huyện Lộc Bình, các sở ngành có liên quan cùng với Tổng Công ty, Công ty Than Na Dương phối hợp, giải quyết nội dung liên quan đến thủ tục đầu tư dự án để dự án được triển khai đúng tiến độ đề ra, về cơ chế hoàn vốn sẽ thực hiện bù trừ vào tiền thuê đất hàng năm của Công ty Than Na Dương theo quy định.

 

Trước đó, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại nơi thực hiện các dự án, khu xử lý nước thải của Công ty Than Na Dương./.

 

Bích Diệp