Skip to main content

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan

Ngày 11/9/2019, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan. 

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

 

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và xuyên suốt, ngay từ đầu năm, huyện Văn Quan đã kiện toàn bộ máy chỉ đạo từ huyện, xã đến thôn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tập trung chỉ đạo đúng trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo sát sao, quyết liệt trong việc triển khai, thực hiện các mục tiêu đề ra. Đến nay, huyện có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 10,01 tiêu chí/xã, không có xã dưới 05 tiêu chí. Phấn đấu hết năm 2019, có thêm 02 xã đạt chuẩn NTM, đạt trung bình 10,5 tiêu chí/xã, các xã điểm phấn đấu tăng từ 3 tiêu chí trở lên, tiếp tục giữ vững, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn NTM, xây dựng thành công 02 khu dân cư kiểu mẫu.

 

Đối với xã Hữu Lễ là xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020, qua quá trình phát động đã từng bước huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia thực hiện của người dân, đến nay xã đã đạt 12/19 tiêu chí, đồng thời, đạt 7/18 chỉ tiêu của 7 tiêu chí còn lại. Trong năm 2019, xã phấn đấu đạt các chỉ tiêu về Giao thông, Trường học và Nhà ở dân cư.

 

Tại buổi kiểm tra, đại diện các thôn cũng đã kiến nghị với huyện và xã về những khó khăn trong thực hiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường, tiêu thụ sản phẩm… Lãnh đạo các sở, ngành cũng đã giải đáp, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của xã, huyện trong xây dựng NTM.

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của huyện, xã trong trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đặc biệt là trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế của huyện và xã như: Chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương, các mô hình sản xuất đạt hiệu quả chưa cao, chưa có tính lan tỏa, nhân rộng, chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người dân... Để khắc phục những hạn chế, phấn đấu xây dựng NTM theo kế hoạch đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, huyện Văn Quan cần tiếp tục quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, lãnh đạo các xã phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện xây dựng NTM, tập trung công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể, chủ động, sáng tạo và tham gia tích cực của người dân trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, quan tâm đôn đốc, đồng hành, hỗ trợ người dân tìm đầu ra, tiêu thụ sản phẩm, tập trung chỉ đạo xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, có sức lan tỏa, nhân rộng, để tuyên truyền người dân thực hiện. Đối với xã Hữu Lễ cần tập trung thực hiện tốt tiêu chí môi trường và các tiêu chí chưa đạt, cán bộ, đảng viên gương mẫu, kiên trì thực hiện các mô hình phát triển sản xuất để tiếp tục nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Các sở, ngành tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho huyện Văn Quan, xã Hữu Lễ thực hiện các tiêu chí NTM.

 

Đoàn công tác kiểm tra thực tế mô hình trồng cây nghệ đen tại xã Hữu Lễ

 

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công các công trình trường học trên địa bàn xã Hữu Lễ

 

Trước đó, đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các công trình xây dựng trường học và mô hình phát triển trồng cây ăn quả, trồng nghệ đen trên địa bàn xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan./.

 

Khánh Ly