Skip to main content

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại huyện Chi Lăng

Ngày 17/2/2019, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Chi Lăng.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

 

Từ đầu năm đến nay, huyện Chi Lăng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của tỉnh về các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội. Đến ngày 02/2/2020, tổng thu ngân sách đạt trên 7 tỷ đồng, tổ chức gieo trồng các loại cây vụ Đông – Xuân ước đạt 2.123,1 ha, tăng 1,5% so với cùng kỳ; phong trào ra quân đầu xuân làm thuỷ lợi, làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi tường và trồng cây đầu xuân được triển khai đồng bộ, có hiệu quả; giá cả được kiểm soát, thị trường được ổn định. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, huyện đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, các đoàn kiểm tra, tổ tuyên truyền, hậu cần, an ninh trật tự để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Với xã Y Tịch là xã được huyện chỉ đạo phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, hiện xã đạt 12/19 tiêu chí. Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, sau khi tiến hành sáp nhập xã Quang Lang vào thị trấn Đồng Mỏ, đến nay thị trấn Đồng Mỏ đã ổn định về cơ cấu tổ chức và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.

 

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện, xã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ xuân, tập trung vào các cây lợi thế, cây đặc sản của huyện, tổ chức tái đàn lợn trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ, làm tốt tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh; tạo điều kiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, không được lơ là, chủ quan; chú trọng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chương trình OCOP, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thu ngân sách, phân bổ kịp thời các nguồn kinh phí theo quy định; quan tâm công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, xây dựng trường chuẩn quốc gia, lưu ý chuẩn bị các điều kiện để học sinh đi học trở lại, tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng có liên quan thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2020./.

 

Bích Diệp