Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013 – 2014

Ngày 16/8/2013 Phòng Giáo dục Trung học – Sở GD&ĐT đã tham mưu với Lãnh đạo Sở ban hành công văn số 1629/SGDĐT-GDTrH về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013 – 2014. Trên cở sở căn cứ nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2013-2014; Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học (GDTrH) năm học 2013-2014, Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học:

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh, tăng cường, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục; gắn việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản lý nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý

2. Tập trung đẩy mạnh việc đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học tại các nhà trường; mở rộng mô hình trường trung học đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục.

4. Đổi mới, cải tiến và tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên trong đó đặc biệt đẩy mạnh công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học; chú trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm đánh giá; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán; chú trọng tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện quản lý học sinh.

5. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập, đẩy mạnh xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú và trường chuẩn quốc gia

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

(Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT)

AttachmentSize
GDTrH-2013-09-23-Huong dan nhiem vu nam hoc 2013-2014.doc148 KB
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn