Các sở, ngành, huyện, TP

Tin hoạt động
Ngày 11/8/2017, UBND huyện  đã ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử (TTĐT) huyện Đình Lập, kèm theo Quyết định số 3533/QĐ-UBND...
Ngày 11/8/2017, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3534/QĐ-UBND kiện toàn Ban Biên tập, Tổ thư ký Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Đình Lập....
Sáng ngày 18/5/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Về phía Lạng Sơn
          Chia sẻ khó khăn và giúp đỡ người nghèo ăn tết vui tươi, đầm ấm là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống nhân ái của người Việt Nam; đó cũng là tình cảm, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị đối với người nghèo, giúp họ vượt qua khó khăn, hưởng một cái tết trọn niềm vui.
           Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2015; Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2015 đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập; Xét đề nghị của Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp huyện Đình Lập năm 2015 tại Tờ trình số 04/TTr-HĐTT ngày 11/01/2016,

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,622,885

  IP của bạn: 54.167.75.28

  Thời gian: 2018-02-21 09:48:52

  Chi tiết:

   Hôm nay: 2051

   Tuần này: 10874

   Tháng này: 75490

   Năm nay: 275357

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn