Các sở, ngành, huyện, TP

Bộ Thủ tục hành chính cấp xã
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện File đính kèm
QĐ: Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính Thôi làm hòa giải viên, thủ tục Thanh toán thù lao cho hòa giải viên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (2632/QĐ-UBND ngày 10/7/2017)
Phòng Tư pháp
Chi tiết
QĐ: Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (3475/QĐ-UBND ngày 31/7/201)
Phòng Nội vụ
Chi tiết
QĐ: Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (3476/QĐ-UBND ngày 31/7/2017)
Phòng Nội vụ
Chi tiết
QĐ: Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký nuôi con nuôi tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đình Lập (242/QĐ-UBND ngày 31/01/2018)
Phòng Tư pháp
Chi tiết

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,984,409

  IP của bạn: 107.22.48.243

  Thời gian: 2018-04-26 08:52:28

  Chi tiết:

   Hôm nay: 1972

   Tuần này: 27810

   Tháng này: 140609

   Năm nay: 637600

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn