Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy Mời Dự tập huấn triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 và một cửa điện tử năm 2018 (22/GM-UBND ngày 29/01/2018)

Thứ Ba, 01/30/2018 - 11:24

GIẤY MỜI

Dự tập huấn triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4

và một cửa điện tử năm 2018

 

          Căn cứ Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 và những năm tiếp theo;

          Để đảm bảo hiệu quả trong quá trình triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 và một cửa điện tử vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND huyện Đình Lập phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 và một cửa điện tử cụ thể như sau:

          1. Thành phần

          - Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

          - Đại diện lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh;

          - Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách đầu mối các Phòng: Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Văn phòng HĐND và UBND huyện.

          2. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 02/02/2018 (Thứ 6).

          3. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

          4. Tổ chức thực hiện

          - Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh chuẩn bị tài liệu, máy chiếu, Hội trường và các điều kiện cần thiết phục vụ cho chương trình tập huấn.

          - Các đơn vị dự tập huấn chuẩn bị máy tính xách tay cá nhân.

          UBND huyện kính mời các đồng chí đến dự đúng thời gian và địa điểm nêu trên./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,617,389

  IP của bạn: 54.91.11.105

  Thời gian: 2018-02-18 08:15:31

  Chi tiết:

   Hôm nay: 580

   Tuần này: 15862

   Tháng này: 69972

   Năm nay: 269839

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn