Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy Mời Dự công bố các Quyết định tổ chức bộ máy và nhân sự các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện (20/GM-UBND ngày 24/01/2018)

Thứ Năm, 01/25/2018 - 11:02

GIẤY MỜI

Dự công bố các Quyết định tổ chức bộ máy và nhân sự

các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện

 

 

Trên cơ sở các Quyết định tổ chức bộ máy và nhân sự các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND huyện tổ chức công bố các Quyết định, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện;

- Trưởng phòng Nội vụ;

- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Thủ trưởng và Phó Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp: Văn phòng HĐND và UBND huyện; các Phòng: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Dân tộc, Kinh tế và Hạ tầng, Tư pháp; Đài Truyền thanh - Truyền hình; Trung tâm Văn hóa - Thể thao.

2. Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút, ngày 26/01/2018.

3. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 2, Phòng Tài chính - Kế hoạch.

4. Nội dung: Công bố các Quyết định tổ chức bộ máy và nhân sự các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.

Nhận được giấy mời, đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc tham dự cuộc họp đúng thành phần, thời gian, địa điểm trên./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,617,400

  IP của bạn: 54.91.11.105

  Thời gian: 2018-02-18 08:17:24

  Chi tiết:

   Hôm nay: 591

   Tuần này: 15873

   Tháng này: 69983

   Năm nay: 269850

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn