Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy Mời Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (19/GM-BATGT ngày 24/01/2018)

Thứ Năm, 01/25/2018 - 10:58

GIẤY MỜI

Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

 

UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, cụ thể như sau

1. Thành phần:

- Lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh;                          

- Lãnh đạo Thanh tra giao thông Sở Giao thông vận tải; 

- Thường trực Huyện ủy;                                                   (Giấy mời riêng)

- CT, các PCT UBND huyện;

- Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy;

- Các thành viên Ban ATGT huyện tại Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Chủ tịch UBND huyện;

- Lãnh đạo phòng Nội vụ - Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện;

- Văn phòng HĐND và UBND huyện;

- Lãnh đạo đơn vị Hạt 2 Giao thông huyện;

- Lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng Khánh Dương;

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn;

- Đội trật tự đô thị thị trấn Đình Lập.

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 31/01/2018.

3. Địa Điểm: Tại Hội trường tầng 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

4. Công tác chuẩn bị:

4.1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng - Thường trực Ban An toàn giao thông huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị tài liệu, ma két, hội trường phục vụ chương trình Hội nghị tổng kết.

Tham mưu Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Phối hợp với phòng Nội vụ, UBND các xã, thị trấn lựa chọn và hoàn thiện các hồ sơ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017.

4.2. Phòng Nội vụ

Tham mưu cho UBND huyện các Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 theo quy định.

Trân trọng kính mời./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,622,906

  IP của bạn: 54.167.75.28

  Thời gian: 2018-02-21 09:50:11

  Chi tiết:

   Hôm nay: 2072

   Tuần này: 10896

   Tháng này: 75512

   Năm nay: 275379

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn