Các sở, ngành, huyện, TP

V/v rà soát, điều chỉnh phân cấp quản lý Nhà nước (958/UBND-NV ngày 13/12/2017)

Thứ Sáu, 12/15/2017 - 10:13

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

 

Thực hiện Công văn số 1125/SNV-TCBC&TCPCP ngày 06/11/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát, điều chỉnh phân cấp quản lý Nhà nước;  sau khi rà soát những hạn chế, bất cập ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước, UBND huyện Đình Lập báo cáo cụ thể như sau:

1. Đối với điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trường học

Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trường học đã được quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Điều lệ trường học và thông tư của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên chưa có quy định cụ thể về tiêu chuẩn như Trình độ quản lý nhà nước, trình độ Lý luận chính trị, Tin học…

Ý kiến đề xuất: Đề nghị UBND tỉnh ban hành Văn bản quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trường học.

2. Đối với việc phân cấp quản lý

Tại Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức chưa quy định cụ thể về thẩm quyền của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, đổi tên, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và thẩm quyền thành lập các Đội công tác, Đội kiểm tra liên ngành trên địa bàn huyện.

Ý kiến đề xuất: Đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản thay thế Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh trong đó quy định cụ thể hơn thẩm quyền của UBND huyện trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế và các lĩnh vực khác.

Trên đây là một số khó khăn trong quá trình quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện, đề nghị Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp ./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,990,489

  IP của bạn: 54.81.116.187

  Thời gian: 2018-04-26 18:36:40

  Chi tiết:

   Hôm nay: 8052

   Tuần này: 33890

   Tháng này: 146690

   Năm nay: 643681

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn