Các sở, ngành, huyện, TP

V/v đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Đội viên Đề án 500 (957/UBND-NV ngày 13/12/2017)

Thứ Sáu, 12/15/2017 - 10:09

Kính gửi: UBND các xã: Bính Xá, Bắc Xa, Kiên Mộc, Thái Bình, Lâm Ca, Cường Lợi, Đồng Thắng, Châu Sơn, Bắc Lãng.

         

          Trên cơ sở Công văn số 2261/SNV-XDCQ&CTTN ngày 21/12/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ, UBND huyện yêu cầu UBND các xã có Đội viên Đề án 500 tham gia công tác thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với Đội viên Đề án 500 (trình tự, nội dung đánh giá thực hiện như đánh giá công chức chuyên môn của đơn vị). Hồ sơ gồm:

   - Biên bản cuộc họp đánh giá, phân loại Đội viên Đề án 500 năm 2017 của cơ quan, đơn vị;

  - Bản phô tô Phiếu đánh giá và phân loại công chức của cá nhân theo Mẫu số 2 của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP (Bản gốc Phiếu đánh giá và phân loại lưu hồ sơ tại đơn vị).

  - Quyết định đánh giá, phân loại Đội viên Đề án 500 của UBND xã.

2. Báo cáo Tình hình thực hiện Đề án 500 năm 2017 theo đề cương gửi kèm trên Chương trình eOffice.

3. Thời hạn: Hồ sơ đánh giá, phân loại Đội viên Đề án 500 và báo cáo Tình hình thực hiện Đề án 500 năm 2017 gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 19/12/2017.

UBND huyện yêu cầu UBND các xã có Đội viên Đề án 500 tham gia công tác nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, trao đổi về Phòng Nội vụ để thống nhất thực hiện./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,990,484

  IP của bạn: 54.81.116.187

  Thời gian: 2018-04-26 18:34:15

  Chi tiết:

   Hôm nay: 8047

   Tuần này: 33885

   Tháng này: 146684

   Năm nay: 643675

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn