Các sở, ngành, huyện, TP

Kế Hoạch Tham gia “Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất năm 2018 (210/KH-UBND ngày 14/12/2017)

Thứ Sáu, 12/15/2017 - 10:05

KẾ HOẠCH

Tham gia “Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng

Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất năm 2018”

 

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất - Năm 2018; Kế hoạch số 2303/KH-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về phân công thực hiện tổ chức “Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất năm 2018”, UBND huyện Đình Lập xây dựng Kế hoạch tham gia “Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất năm 2018” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích

Tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ “Lễ hội Hòa Đào xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất năm 2018” theo Kế hoạch của UBND tỉnh và nhiệm vụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công qua đó góp phần giới thiệu hình ảnh hòa Đào xứ Lạng và Lễ hội hoa Đào, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân.

2. Yêu cầu

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm, tuyên truyền cổ động trực quan đảm bảo an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả.

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ HỘI

1. Chủ đề: “Rực rỡ sắc hoa Đào Xứ Lạng”.

2. Thời gian: Từ ngày 10/02/2018 đến hết ngày 15/3/2018 (từ ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến ngày 28 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

3. Địa điểm: Công viên Chi Lăng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

III. CÁC NỘI DUNG THAM GIA VÀ HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền

- Thời gian: Từ tháng 12/2017 đến hết tháng 02/2018.

- Nội dung tuyên truyền:

+ Tuyên truyền giới thiệu về hình ảnh hoa Đào Xứ Lạng và lễ hội hoa Đào gắn với tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

+ Tuyên truyền lễ hội hoa Đào gắn với quảng bá những tiềm năng phát triển du lịch, di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh và các lễ hội tiêu biểu của tỉnh, huyện, nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Hình thức tuyên truyền:

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trang thông tin điện tử huyện;

+ Tuyên truyền, cổ động trực quan trên đường phố, treo pa nô, băng rôn, khẩu hiệu để giới thiệu chương trình Lễ hội.

- Đơn vị thực hiện: Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trung tâm Văn hóa - Thể thao theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp các đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn thực hiện.

2. Tham dự khai mạc Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất năm 2018

- Thời gian: Dự kiến 19 giờ 30 phút ngày 10/02/2018 (Ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

3. Tham gia Triển lãm hoa Đào đẹp kết hợp với trưng bày tranh, ảnh nghệ thuật hoa Đào và ảnh đẹp về Lạng Sơn

- Thời gian: Từ ngày 10/02/2018 đến hết ngày 02/3/2018 (từ ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến ngày 15 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

- Địa điểm: Công viên Chi Lăng giai đoạn II, đoạn từ cầu Đông Kinh đến đền Cửa Đông.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao và các đơn vị liên quan thực hiện.

4. Tham gia các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật hiện đại và truyền thống, trình diễn các di sản văn hóa

- Thời gian: Trong các ngày diễn ra Lễ hội.

- Địa điểm: Khu vực Công viên Chi Lăng, giai đoạn II.

- Nội dung: Hát Then, Sli, lượn, múa Sư tử; biểu diễn văn nghệ quần chúng.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao và các đơn vị liên quan thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hoá và Thông tin

- Là cơ quan thường trực có trách nhiệm chủ trì, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch này;

- Chủ động tham mưu cho UBND huyện các văn bản hưởng ứng tổ chức các hoạt động Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất năm 2018.

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan của huyện thiết kế ma két, trang trí triển lãm hoa Đào đẹp theo Thể lệ của Ban Tổ chức tỉnh đã ban hành.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tham gia các chương trình Giao lưu hát Then, Sli, lượn, múa Sư tử; Chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng trong khuôn khổ Lễ hội.

- Lựa chọn từ 05 - 07 ảnh đẹp về hoa Đào và ảnh đẹp quảng bá du lịch gửi Ban Tổ chức để phục vụ in phóng, trang trí trưng bày trước ngày 20/01/2018.

- Triển khai công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan giới thiệu về hình ảnh hoa Đào Xứ Lạng và lễ hội hoa Đào gắn với tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất.

          3. Đài Truyền thanh - Truyền hình

Tổ chức tuyên truyền về Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất năm 2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tết trồng cây năm 2018.

4. UBND các xã, thị trấn

Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền cổ động trực quan về Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất năm 2018, tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tết trồng cây năm 2018.

Trên đây là Kế hoạch Tham gia “Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất năm 2018” của UBND huyện Đình Lập./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,786,868

  IP của bạn: 54.81.238.157

  Thời gian: 2018-03-20 10:46:46

  Chi tiết:

   Hôm nay: 3523

   Tuần này: 39962

   Tháng này: 117098

   Năm nay: 439673

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn