Các sở, ngành, huyện, TP

Thông Báo Lịch Ra quân tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 93/KH-BATGT ngày 20/4/2017 của BATGT huyện trên địa bàn thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, Lạng Sơn (319/TB-UBND ngày 07/12/2017)

Thứ Sáu, 12/08/2017 - 11:34

THÔNG BÁO LỊCH

Ra quân tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 93/KH-BATGT ngày 20/4/2017 của BATGT huyện trên địa bàn thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, Lạng Sơn

 

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 14/11/2017 của UBND thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập về việc phối hợp thực hiện giải tỏa các công trình, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu nằm trong phần đất bảo vệ đường bộ và đất hành lang an toàn đã được bồi thường, giải tỏa bị tái lấn chiếm trên các quốc lộ, đường tỉnh, huyện thuộc địa bàn thị trấn Đình Lập quả lý.

Để tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước, lập lại kỷ cương pháp luật trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn đường bộ, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông trường Thái Bình; UBND huyện Thông báo lịch ra quân thực hiện đảm bảo hành lang an toàn đường bộ, vệ sinh môi trường văn minh đô thị trên địa bàn thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, cụ thể như sau:

  I. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. Phạm vi, đối tượng

  a) Phạm vi: Tính từ mép ngoài rãnh thoát nước (Rãnh dọc) trở ra mỗi phía là 5m (năm mét) dọc hai bên tuyến Quốc lộ 31và 4B;

a1) Thị trấn Đình Lập:

- Khu vực nội thị trên Quốc lộ 31 từ  Km 128+00 đến Km 131+00 đi qua khu  1;  khu 2;  khu 4;

- Quốc lộ 4B Từ km 52 +00 đến km 55+700 đi qua khu 1; khu 3 ; khu 5; khu 6; khu 7; khu 8 thị trấn Đình Lập;

- Đường tránh Quốc lộ 4B.

a2) Thị trấn Nông Trường Thái Bình:

- Khu vực nội thị trên Quốc lộ 31 từ  Km 108+00 đến Km 115. Tuyến đường huyện ĐH.45 (thị trấn Nông Trường Thái Bình – Xã Thái Bình).

  b) Đối tượng:

  - Cây trong phạm vi đất dành cho đường bộ trái quy định, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn cho người và phương tiện tham gia giao thông; đổ rác, nước thải ra đường không đúng nơi quy định.

  - Xây dựng lều quán, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy cơi nới để bày bán hàng hóa, Các vật che chắn trái quy định trong phạm vi đất dành cho đường bộ gây ảnh hưởng đến trật tự ATGT đường bộ tập trung xử lý các hành vi đặt, treo biển hiệu, biển cửa hàng, biển quảng cáo và các vật liệu che chắn khác trong phạm vi lòng đường, lề đường, hệ thống rãnh dọc, cống thoát nước;

  2. Các bước tiến hành

  a) Công tác tuyên truyền

  Các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông trường Thái Bình, các cơ quan liên quan tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trong đó tuyên truyền trọng tâm các quy định về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ để nhân dân sinh sống trên các tuyến đường Quốc lộ, nội thị  nắm và hiểu rõ các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Vận động nhân dân khu vực thị trấn tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông.

  b) Nội dung thực hiện

  Tổng rà soát, các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm, các tổ chức cá nhân  vi phạm đã lập biên bản lần 2 chưa thực hiện tự giác tháo dỡ di dời; phân loại các hành vi vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang đường bộ, vệ sinh môi trường tại các vị trí theo kế hoạch.

  Phối hợp với các lực lượng chức năng cấp huyện và UBND thị trấn Đình Lập trong quản lý, bảo vệ, xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn giao thông.

  Trong quá trình thực hiện phát hiện các hành vi vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ. Tổ công tác tiến hành tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự giác tháo dỡ, di rời, trả lại nguyên trạng ban đầu do hành vi vi phạm gây ra. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không tự giác tháo dỡ, di rời, trả lại nguyên trạng ban đầu do hành vi vi phạm gây ra. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm, tổ chức giải tỏa theo quy định.

  3. Thời gian thực hiện

a) Thị trấn Đình Lập:

- Ngày 13 tháng 12 năm 2017 (sáng 8 giờ đến 11 giờ; chiều 13 giờ 30 đến 17 giờ).

- Tập trung lực lượng cấp huyện, lực lượng thị trấn phối hợp thực hiện giải tỏa: 01 ngày, từ 07 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 13/12/2017 chia làm hai tổ.

- Tổ 1: Khu vực nội thị trên Quốc lộ 31 từ  Km 128+00 đến Km 131+00 đi qua khu  1;  khu 2;  khu 4;

- Tổ 2: Quốc lộ 4B Từ km 52 +00 đến km 55+700 đi qua khu 1; khu 3 ; khu 5; khu 6; khu 7; khu 8 thị trấn Đình Lập; Đường tránh Quốc lộ 4B.

b) Thị trấn Nông trường Thái Bình:

- Tập trung lực lượng cấp huyện, lực lượng thị trấn phối hợp thực hiện giải tỏa: 01 ngày, từ 07 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 14/12/2017.

4. Lực lượng tham gia

4.1. Thành phần tham gia Tại thị trấn Đình Lập gồm: (02 tổ)

  a) Cấp huyện:      

  - Công an huyện: 04 người.

  - Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 03 người.

  - Phòng Tài nguyên và Môi trường: 02 người.

  - Huyện đoàn: 50 đoàn viên, thanh niên.

  - Điện lực Đình Lập: 02 người. (02 tổ mỗi tổ 01 người)

  - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khánh Dương: 02 người (Lãnh đạo và tuần đường).

  - Công ty cổ phần quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn: 02 người

( Lãnh đạo và tuần đường)

- Mời Đội Thanh tra giao thông Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn 03 người; ( 01 Lãnh đạo và 02 nhân viên)

- Công ty TNHH MTV Áo Xanh trên địa bàn thị trấn Đình Lập.

  b) Lực lượng Thị trấn Đình Lập :

  - 02 cán bộ lãnh đạo, 02 công chức thị trấn Đình Lập;

  - Lực lượng Dân quân Tự vệ, Công an viên, đội trật tự đô thị thị trấn Đình Lập.

  - Bí thư Chi bộ, Trưởng các trưởng khu tại khu vực nội thị trên Quốc lộ 31 từ  Km 128+00 đến Km 131+00 đi qua khu  1;  khu 2;  khu 4;

- Quốc lộ 4B Từ km 52 +00 đến km 55+700 đi qua khu 1; khu 3 ; khu 5; khu 6; khu 7; khu 8 thị trấn Đình Lập;

- Đường tránh Quốc lộ 4B;

- Các hộ gia đình (mỗi hộ 01 người) tại khu vực nội thị trên Quốc lộ 31 từ  Km 128+00 đến Km 131+00 đi qua khu  1;  khu 2;  khu 4;

- Quốc lộ 4B Từ km 52 +00 đến km 55+700 đi qua khu 1; khu 3 ; khu 5; khu 6; khu 7; khu 8 thị trấn Đình Lập;

- Đường tránh Quốc lộ 4B.

c) Phân công các lực lượng tham gia, cụ thể:

* Tổ 1:  Quốc lộ 4B Từ km 52 +00 đến km 55+700 đi qua khu 1; khu 3 ; khu 5; khu 6; khu 7; khu 8 thị trấn Đình Lập; Đường tránh Quốc lộ 4B;

  - Thành phần:

  + Huyện: Đoàn viên 25 người.

  + UBND thị trấn Đình Lập: 01Cán bộ, 01 công chức; dân quân 7 người.

  + ½ Đội trật tự đô thị thực hiện tại khu vực trung tâm thị trấn và khu vực cổng chợ Đình Lập.

  + Công ty quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn.

  +  Trưởng khu, bí thư chi bộ (thị trấn Đình Lập thông báo) 

  + Công ty TNHH MTV Áo Xanh.

* Tổ 2: Khu vực nội thị trên Quốc lộ 31 từ  Km 128+00 đến Km 131+00 đi qua khu  1;  khu 2;  khu 4;

  - Thành phần:

  + Huyện: Đoàn viên 25 người.

  + UBND thị trấn Đình Lập: Cán bộ công chức 5 người; dân quân và an ninh viên  10 người.

  +  Trưởng khu, bí thư chi bộ 

   Trong quá trình thương xuyên phát loa tuyên truyện để vận động nhân dân thực hiện.

  + ½ Đội trật tự đô thị thực hiện tại khu vực trung tâm thị trấn và khu vực cổng chợ Đình Lập.

 + Công ty TNHH MTV Áo Xanh.

4.2. Thành phần tham gia Tại thị trấn Nông trường Thái Bình gồm: (02 tổ).

a) Cấp huyện:        

  - Công an huyện: 04 người.

  - Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 03 người.

  - Phòng Tài nguyên và Môi trường: 02 người.

  - Huyện đoàn: 30 đoàn viên, thanh niên.

  - Điện lực Đình Lập: 02 người. (02 tổ mỗi tổ 01 người)

  - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khánh Dương: 02 người (Lãnh đạo và tuần đường).

- Mời Đội Thanh tra giao thông Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn 03 người; ( 01 Lãnh đạo và 02 nhân viên)

- Công ty áo xanh trên địa bàn thị trấn Nông trường Thái Bình.

  b) Lực lượng Thị trấn Nông Trường Thái Bình:

  - 02 cán bộ lãnh đạo, 02 công chức thị trấn Nông trường Thái Bình;

  - Lực lượng Dân quân Tự vệ, Công an viên, đội trật tự đô thị thị trấn Nông trường Thái Bình.

  - Bí thư Chi bộ, Trưởng các trưởng khu tại khu vực nội thị trên Quốc lộ 31 từ  Km 108+00 đến Km 115+00.

- Các hộ gia đình (mỗi hộ 01 người) tại khu vực nội thị trên Quốc lộ 31.

c) Phân công các lực lượng tham gia, cụ thể:

* Tổ 1:  Từ UBND thị trấn đến Km 108;

  - Thành phần:

  + Huyện: Đoàn viên 15 người.

  + UBND thị trấn Đình Lập: 01Cán bộ, 01 công chức; dân quân 3 người.

  + ½ Đội trật tự đô thị thực hiện tại khu vực trung tâm thị trấn.

  + Công ty quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn.

  +  Trưởng khu, bí thư chi bộ (thị trấn giúp thông báo) 

  + Công ty TNHH MTV Áo Xanh.

* Tổ 2: Khu vực nội thị trên Quốc lộ 31 từ  Km 128+00 đến Km 131+00 đi qua khu  1;  khu 2;  khu 4;

  - Thành phần:

  + Huyện: Đoàn viên 25 người.

  + UBND thị trấn Đình Lập: Cán bộ công chức 5 người; dân quân và an ninh viên  10 người.

  +  Trưởng khu, bí thư chi bộ 

  + ½ Đội trật tự đô thị thực hiện tại khu vực trung tâm thị trấn và khu vực cổng chợ Đình Lập.

 + Công ty TNHH MTV Áo Xanh.

  5.  Phương tiện, dụng cụ thực hiện.

          Tổ công tác thực hiện đảm bảo hành lang an toàn đường bộ, trên địa bàn thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông trường Thái Bình sử dụng các phương tiện sau:

  - Công an huyện: 01 xe ô tô chuyên dụng.

  - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khánh Dương: 01 máy xúc, 01 xe tải.

  - Công ty cổ phần quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn: 01 xe tải; 01 máy xúc.

  - UBND thị trấn Đình Lập: Chuẩn bị và các dụng cụ cần thiết (cuốc xẻng, xà beng, dao, cưa cắt cây; cưa cắt sắt).

  - UBND thị trấn Đình Lập: Thuê 02 thợ hàn (Mỗi tổ 01 thợ) chuẩn bị dụng cụ cắt, hàn sắt giúp dân trong công tác giải tỏa.

- Công ty TNHH MTV Áo Xanh: 02 ô tô.

  6. Kinh phí thực hiện.

- Chi hỗ trợ tiền ăn, cho mỗi thành viên huyện tham gia trong ngày giải tỏa là 50.000đ/ngày. (Ăn trưa do ban an toàn giao thông huyện đảm nhiệm).

- Chi phí thuê nhân công.

Nguồn kinh phí: Sử dụng kinh phí chi hoạt động Ban ATGT và hỗ trợ công tác đảm bảo trật tự giao thông năm 2017.

- Tổng kinh phí: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn).

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Phối hợp, đôn đốc UBND thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông Trương Thái Bình rà soát các tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang khu vực nội thị trên Quốc lộ 31 và quốc lộ 4B, tập trung vào các khu vực sau:

Đối với Thị trấn Đình Lập:

- Khu vực nội thị trên Quốc lộ 31 từ  Km 128+00 đến Km 131+00 đi qua khu  1;  khu 2;  khu 4 thị trấn Đình Lập.

- Quốc lộ 4B Từ km 52 +00 đến km 55+700 đi qua khu 1; khu 3 ; khu 5; khu 6; khu 7; khu 8 thị trấn Đình Lập;

- Đường tránh Quốc lộ 4B khu 7 thị trấn Đình Lập;

Đối với Thị trấn Nông trường Thái Bình: Khu vực nội thị trên Quốc lộ 31 từ  Km 108+00 đến Km 115. Tuyến đường huyện ĐH.45 (thị trấn Nông trường Thái Bình – Xã Thái Bình).

2. Công an huyện

- Phối hợp với các lực lượng tham gia giải tỏa, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực giải tỏa trong thời gian giải tỏa.

- Bố trí lực lượng và phương tiện tham gia đầy đủ theo kế hoạch.

3. Huyện đoàn Đình Lập

- Phối hợp với Đoàn thanh niên 02 thị trấn tuyên truyền về công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn, phối hợp vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ.

- Bố trí lực lượng tham gia hỗ trợ lực lượng giải tỏa hành lang an toàn trên địa bàn.

4. Trung tâm Văn hóa và Thể thao, Đài Truyền thanh và Truyền hình

Tăng cường công tác tuyên truyền trên các thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động về công tác giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thị trấn theo Kế hoạch.

5. Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khánh Dương

-  Phối hợp với các ngành chức năng, rà soát các tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang tại trung tâm 02 thị trấn khu vực nội thị trên Quốc lộ 31, cụ thể:

Đối với Thị trấn Đình Lập: Khu vực nội thị trên Quốc lộ 31 từ  Km 128+00 đến Km 131+00 đi qua khu  1;  khu 2;  khu 4;

Đối với Thị trấn Nông Trường Thái Bình:

- Khu vực nội thị trên Quốc lộ 31 từ  Km 108+00 đến Km 115. Tuyến đường huyện ĐH.45 (thị trấn Nông Trường Thái Bình – Xã Thái Bình)

- Xác định vị trí, hỗ trợ công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong khu vực thị trấn.

- Bố trí lực lượng và phương tiện, công cụ chuyên dụng khác tham gia đầy đủ theo kế hoạch.

6. Công ty cổ phần quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn

-  Phối hợp với các ngành chức năng, rà soát các tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang tại trung tâm thị trấn khu vực Quốc lộ 4B Từ km 52 +00 đến km 55+700 đi qua khu 1; khu 3 ; khu 5; khu 6; khu 7; khu 8 thị trấn Đình Lập;

- Đường tránh Quốc lộ 4B;

- Xác định vị trí, hỗ trợ công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong khu vực thị trấn.

- Bố trí lực lượng và phương tiện, công cụ chuyên dụng khác tham gia đầy đủ theo kế hoạch.

7. Điện Lực Đình Lập

- Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn ngừng, cấp điện trong thời gian giải tỏa vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ, vệ sinh môi trường  khu vực nội thị trên Quốc lộ 31 từ  Km 128+00 đến Km 131+00 đi qua khu  1;  khu 2;  khu 4. Quốc lộ 4B Từ km 52 +00 đến km 55+700 đi qua khu 1; khu 3 ; khu 5; khu 6; khu 7; khu 8 thị trấn Đình Lập. Đường tránh Quốc lộ 4B    

- Bố trí lực lượng tham gia đầy đủ theo kế hoạch.

8. UBND thị trấn Đình Lập và Thị trấn Nông trường Thái Bình.

- Phối hợp với các ngành chức năng, tuyên truyền rộng rãi đến các hộ dân  dọc hai bên đường Quốc lộ 31và 4B đường tránh Quốc lộ 4B trên địa bàn thị trấn. Vận động các tổ chức, cá nhân có công trình vi phạm như: Xây dựng lều quán, mái che, mái vẩy cơi nới để bày bán hàng hóa, biển quảng cáo trái quy định, các điểm rửa xe, các điểm tập kết vật liệu, đổ rác thải không đúng quy định, các công trình xây dựng cơi nới vi phạm hành lang an toàn đường bộ tự giác chấp hành việc tháo dỡ, di rời.

- Vận động các hộ dân dọc hai ven đường dọn dẹp tài sản, vệ sinh môi trường của gia đình có liên quan trên phạm vi hành lang an toàn đường bộ tại khu vực gia đình.

- Bố trí lực lượng và phương tiện, công cụ chuyên dụng tham gia đầy đủ theo kế hoạch giúp các hộ gia đình hai ven đường tại khu vực thị trấn dọn vệ sinh, tháo dỡ các mái che, mái vẩy, vật liệu xây dựng, các vật cản …. kết hợp với dọn vệ sinh môi trường.

Trên đây là Thông báo lịch ra quân thực hiện đảm bảo hành lang an toàn đường bộ, vệ sinh môi trường khu vực nội thị trên Quốc lộ 31, Quốc lộ 4B trên địa bàn 02 thị trấn Đình Lập và Thị trấn Nông trường Thái Bình huyện Đình Lập, đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc phối hợp thực hiện.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,990,488

  IP của bạn: 54.81.116.187

  Thời gian: 2018-04-26 18:36:18

  Chi tiết:

   Hôm nay: 8051

   Tuần này: 33889

   Tháng này: 146688

   Năm nay: 643679

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn