Các sở, ngành, huyện, TP

V/v rà soát việc giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện (933/UBND-TNMT ngày 04/12/2017)

Thứ Ba, 12/05/2017 - 11:13

Kính gửi:

 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện;

- Hạt Kiểm lâm huyện.

 

         

          Thực hiện Công văn số 1406/STNMT-TNĐ ngày 23/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát việc giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

          Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Hạt Kiểm Lâm huyện:

          - Rà soát, tổng hợp những trường hợp giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện đã giao vượt hạn mức quy định theo Luật Đất đai (cụ thể có Biểu kèm theo).

          - Tham mưu Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất xử lý đối với các trường hợp đã giao vượt hạn mức quy định theo Luật Đất đai.

          - Thời gian hoàn thành: Xong trước ngày 09/12/2017, gửi Dự thảo Báo cáo về Văn phòng HĐND và UBND huyện để UBND huyện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

          Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Hạt Kiểm lâm huyện nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,454,236

  IP của bạn: 54.91.16.95

  Thời gian: 2018-01-18 09:51:52

  Chi tiết:

   Hôm nay: 923

   Tuần này: 38721

   Tháng này: 106557

   Năm nay: 106557

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn