Các sở, ngành, huyện, TP

Công văn về việc thành lập tổ quản lý, bảo vệ Chợ trung tâm thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập ( sau đây viết tắt là tổ quản lý Chợ) (925/UBND-VP ngày 28/11/2017)

Thứ Năm, 11/30/2017 - 10:52

Kính gửi:

                                                - UBND thị trấn Đình Lập;

                                                - Phòng Tài chính - Kế hoạch;

                                                - Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

 

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 05/5/2017 của UBND huyện Đình Lập về việc Tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 (Nhiệm vụ 5) của Huyện ủy Đình Lập,

Để việc quản lý tốt các hoạt động kinh doanh trong Chợ trung tâm thị trấn Đình Lập khi đưa các hộ kinh doanh ngoài lòng đường, vỉa hè vào Chợ trung tâm thị trấn Đình Lập đảm bảo an toàn, hiệu quả, UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. UBND thị trấn Đình Lập

- Xem xét quyết định thành lập Tổ quản lý, bảo vệ Chợ trung tâm thị trấn Đình Lập (sau đây viết tắt là Tổ quản lý Chợ).

- Số lượng Tổ quản lý Chợ: 02 người (Dự kiến: Ông Nguyễn Văn Tiến,  Khu I, Thị trấn Đình Lập - Tổ trưởng; Ông  Hoàng  Xuân Tới,  Khu I, Thị trấn Đình Lập - Tổ viên).

- Tiền công chi trả: Tổ trưởng là 3.200.000 đồng, Tổ viên là 2.800.000 đồng.

- Nguồn tiền công chi trả: Ngân sách nhà nước.

- Thời gian hoạt động và hưởng tiền công của Tổ quản lý Chợ: Từ ngày thành lập Tổ quản lý Chợ (Dự kiến bắt đầu từ ngày 01/12/2017) đến khi ổn định tình hình kinh doanh tại Chợ và thành lập được Ban quản lý Chợ mới (Dự kiến ngày 30/6/2018).

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Xem xét, cân đối nguồn kinh phí, để UBND thị trấn Đình Lập chi trả tiền công cho Tổ quản lý Chợ kể từ ngày được thành lập đến khi có Ban quản lý Chợ mới. Dự kiến 07 tháng từ ngày 01/12/2017 đến ngày 30/6/2018.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đôn đốc, phối hợp với UBND thị trấn Đình Lập hướng dẫn Tổ quản lý Chợ xây dựng nội quy, quy chế hoạt động kinh doanh tại Chợ; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn theo quy định cho Tổ quản lý Chợ.

Đề nghị các phòng chuyên môn, UBND thị trấn Đình Lập khẩn trương triển khai thực hiện./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,990,478

  IP của bạn: 54.81.116.187

  Thời gian: 2018-04-26 18:32:36

  Chi tiết:

   Hôm nay: 8041

   Tuần này: 33879

   Tháng này: 146678

   Năm nay: 643669

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn