Các sở, ngành, huyện, TP

Chương Trình Công tác của UBND huyện tháng 12 năm 2017

Thứ Tư, 11/29/2017 - 11:41

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác của UBND huyện tháng 12 năm 2017

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

2. Tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2017 - 2018. Duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo an toàn các hồ, đập, công trình thuỷ lợi, điều tiết nước tưới đảm bảo cho sản xuất trong mùa khô. Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án phòng, chống các ảnh hưởng của thời tiết có thể gây ra trên cây trồng, vật nuôi trong mùa đông, đặc biệt chú trọng phòng, chống đói rét cho gia súc. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng. Tổng kết đánh giá việc triển khai các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp.

3. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, xuất khẩu qua địa bàn. Tăng cường quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; kiên quyết xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa.

4. Tăng cường đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân thanh quyết toán vốn các công trình đầu tư xây dựng, không để tồn đọng vốn năm 2017; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường.

5. Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, tiếp tục thực hiện các biện pháp chống thất thu, tăng thu ngân sách nhà nước tháng cuối năm 2017. Tăng cường công tác quản lý đối với các khoản chi từ ngân sách nhà nước, thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm chi, chống thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. Xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2018, tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo quy định.

6. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tăng cường công tác y tế dự phòng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

7. Tăng cường công tác quản lý biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định sẵn sàng chiến đấu; triển khai các bước công tác tuyển quân theo quy định. Chủ động các biện pháp phòng chống cháy nổ; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra; tổ chức phát quang đường thông tầm nhìn biên giới.

8. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm, năng lực điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và trách nhiệm, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

9. Tập trung hoàn thành các tiêu chí phấn đấu về xây dựng nông thôn mới đối với các xã Cường Lợi, Bính xá, Bắc Xa và Kiên Mộc. Tập trung ổn định chợ trung tâm thị trấn Đình lập và thông thoáng hành lang an toàn giao thông đường bộ theo kế hoạch.

10. Chuẩn bị tốt các điều kiện và phối hợp tổ chức tốt kỳ họp HĐND huyện cuối năm. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đã có hiệu lực thi hành.

II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ

1. Dự giao ban định kỳ Thường trực Huyện uỷ

Tổ chức vào các ngày 05 và 25/12/2017.

2. Dự Hội nghị lần thứ hai mươi tám Ban Thường vụ Huyện ủy

Tổ chức vào ngày 11/12/2017.

3. Dự Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Tổ chức vào ngày 15/12/2017.

4. Dự Hội nghị Tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2017

Tổ chức vào ngày 05/12/2017.

5. Dự Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy với Trưởng các ban Đảng, thủ trưởng cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

Tổ chức vào ngày 06/12/2017.

6. Dự Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện cuối năm

Tổ chức vào ngày 19/12/2017.

7. Tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

Tổ chức vào ngày 20/12/2017.

8. Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ chức vào các ngày 04, 11, 18, 25/12/2017.

9. Họp UBND huyện thường kỳ tháng 12 kết hợp duyệt văn bản trình kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2020       

Tổ chức vào ngày 07/12/2017, gồm các nội dung sau:

9.1. Báo cáo của UBND huyện về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017; nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018.

9.2. Báo cáo của UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017; dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018.

9.3. Tờ trình của UBND huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2018.

9.4. Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018.

9.5. Nghị quyết của HĐND huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2018.

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

9.6. Báo cáo của UBND huyện về công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Thanh tra huyện.

9.7. Báo cáo của UBND huyện về tình hình và kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2017, kế hoạch nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

9.8. Báo cáo của UBND huyện về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Công an huyện.

9.9. Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND huyện tổng hợp báo cáo tại kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XX.

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Lưu ý: Dự thảo văn bản và hồ sơ liên quan (nếu có) gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) chậm nhất ngày 02/12/2017 để chuẩn bị cho cuộc họp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh, bổ sung nội dung công tác, UBND huyện sẽ thông báo./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,772,548

  IP của bạn: 54.198.151.201

  Thời gian: 2018-03-18 07:22:29

  Chi tiết:

   Hôm nay: 521

   Tuần này: 43083

   Tháng này: 102753

   Năm nay: 425328

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn