Các sở, ngành, huyện, TP

UBND các xã, thị trấn

Thứ Sáu, 08/25/2017 - 02:29

Danh sách Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

 

Tên xã

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

UBND xã Bính Xá

Hoàng Gia Công

Chủ tịch UBND xã

 

Hoàng Văn Bảo

Phó Chủ tịch UBND xã

 

Vi Mạnh Sự

Phó Chủ tịch UBND xã

 

UBND xã Bắc Xa

Tô Đức Sơn

Chủ tịch UBND xã

 

Hà Thị Đô

Phó Chủ tịch UBND xã

 

Nông Quang Vịnh

Phó Chủ tịch UBND xã

 

UBND xã Kiên Mộc

Nông Văn Tấn

Chủ tịch UBND xã

 

Nông Văn Huấn

Phó Chủ tịch UBND xã

 

UBND xã Châu Sơn

Lý Hải Sâm

Chủ tịch UBND xã

 

Lã Thị Kỹ

Phó Chủ tịch UBND xã

 

UBND xã Bắc Lãng

Đàm Văn Thành

Chủ tịch UBND xã

 

Hà Văn Ngọc

Phó Chủ tịch UBND xã

 

UBND xã Cường Lợi

Nông Văn Toàn

Chủ tịch UBND xã

 

Nông Thị Tuyết

Phó Chủ tịch UBND xã

 

UBND xã Đồng Thắng

Đàm Thị Sông

Chủ tịch UBND xã

 

Vi Văn Thọ

Phó Chủ tịch UBND xã

 

UBND xã Lâm Ca

Tô Ngọc Kính

Chủ tịch UBND xã

 

Nguyễn Thành Giang

Phó Chủ tịch UBND xã

 

UBND xã Thái Bình

Chu Xuân Lực

Chủ tịch UBND xã

 

Bế Văn Hảo

Phó Chủ tịch UBND xã

 

UBND xã Đình Lập

Hoàng Văn Hội

Chủ tịch UBND xã

 

Sái Văn Thăng

Phó Chủ tịch UBND xã

 

UBND thị trấn Đình Lập

Hoàng Văn Vương

Chủ tịch UBND thị trấn Đình Lập

 

Vường Văn Hội

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đình Lập

 

UBND thị trấn Nông Trường Thái Bình

Vũ Hữu Trình

Chủ tịch UBND thị trấn Nông Trường - TB

 

Đõ Đức Định

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nông Trường -TB

 

 

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,772,535

  IP của bạn: 54.198.151.201

  Thời gian: 2018-03-18 07:18:58

  Chi tiết:

   Hôm nay: 508

   Tuần này: 43070

   Tháng này: 102740

   Năm nay: 425315

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn