Các sở, ngành, huyện, TP

V/v tham gia ý kiến về các quyết định của UBND tỉnh (10/UBND-TCKH ngày 09/01/2017)

Thứ Ba, 01/10/2017 - 06:32

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

 Thực hiện Công văn số 2083/STC-QLNS ngày 12/12/2016 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc tham gia ý kiến về các quyết định của UBND tỉnh,

Sau khi xem xét dự thảo các quyết định của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập có ý kiến như sau:

Hoàn toàn nhất trí với dự thảo quyết định của Sở Tài chính:

- Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020;

- Ban hành quy định định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 - 2020;

- Về mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ công cộng, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập để Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./.

ẩm tra có tính vào thời gian 05 ngày làm việc nêu trên hay không. Nếu không thì cần quy định rõ thời gian thẩm tra là bao nhiêu để tránh việc thẩm tra kéo dài.

          Trên đây là ý kiến của UBND huyện góp ý vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020./. 

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,803,925

  IP của bạn: 107.22.2.109

  Thời gian: 2018-03-24 13:27:29

  Chi tiết:

   Hôm nay: 405

   Tuần này: 32002

   Tháng này: 134234

   Năm nay: 456809

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn