Các sở, ngành, huyện, TP

V/v góp ý nội dung dự thảo Quyết định về Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020 (09/UBND-TCKH ngày 06/01/2017)

Thứ Ba, 01/10/2017 - 06:28

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

 

          Căn cứ Công văn số 06/SKHĐT-DNKTTT ngày 03/01/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc góp ý nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020,

          Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện Đình Lập có ý kiến tại khoản đ điểm 2 điều 23:

          "đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn nhận ý kiến của các cơ quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan và căn cứ khả năng cân đối ngân sách đối với đề nghị hỗ trợ đầu tư của  nhà đầu tư để lập báo cáo thẩm tra trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ đầu tư cho dự án. Trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp thẩm tra trước khi trình UBND tỉnh."

         Trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp thẩm tra trước khi trình UBND tỉnh. Vậy thời gian họp thẩm tra có tính vào thời gian 05 ngày làm việc nêu trên hay không. Nếu không thì cần quy định rõ thời gian thẩm tra là bao nhiêu để tránh việc thẩm tra kéo dài.

          Trên đây là ý kiến của UBND huyện góp ý vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020./. 

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,978,127

  IP của bạn: 54.224.44.168

  Thời gian: 2018-04-24 12:05:28

  Chi tiết:

   Hôm nay: 3779

   Tuần này: 36445

   Tháng này: 134300

   Năm nay: 631291

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn