Các sở, ngành, huyện, TP

Kế Hoạch lTriển khai công tác lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè đô thị tại các xã, thị trấn trên địa bàn, huyện Đình Lập (03/KH-BATGT ngày 06/01/2017)

Thứ Ba, 01/10/2017 - 04:25

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông

đường bộ, vỉa hè đô thị tại các xã, thị trấn trên địa bàn, huyện Đình Lập

 

          Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Đình Lập về Tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017,

Để triển khai thực hiện có hiệu quả việc tuyên tuyền Luật Giao thông đường bộ, tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và lập lại trật tự hành lang An toàn giao thông đường bộ, vỉa hè đô thị trên địa bàn thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông Trường Thái Bình, Ban ATGT huyện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, lòng đường, vỉa hè đô thị, quy chế quản lý xây dựng,  vỉa hè đô thị và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác cho mọi người trong việc bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, vỉa hè đô thị, tạo sự thống nhất trong cộng đồng dân cư đối với việc thực hiện các giải pháp lập lại trật tự hành lang đường bộ, vỉa hè đô thị, góp phần chỉnh trang đô thị, đảm bảo cho người tham gia giao thông được thuận tiện và an toàn cho hành khách, vận tải hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội xuân 2017.

2. Yêu cầu

Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về quy định hành lang ATGT đường bộ, vỉa hè đô thị, công tác quản lý xây dựng vỉa hè đô thị và thực hiện nếp sống văn minh đô thị đến mọi người dân, từng gia đình, cơ quan, tổ chức và nhân dân sống ở dọc các tuyến đường nội thị chấp hành những quy định về hành lang ATGT đường bộ.

Các hộ gia đình sống dọc các trục đường Quốc lộ, đường nội thị phải duy trì, chấp hành những quy định về hành lang ATGT đường bộ, công tác quản lý đô thị. Chấp hành tự tháo dỡ các công trình vi phạm, tái vi phạm như: xây dựng lều quán, mái che, mái vẩy cơi nới để bày bán hàng hóa, biển quảng cáo trái phép, rửa xe trên vỉa hè. Không đổ vật liệu, rác thải trên vỉa hè, lòng đường, phát quang tầm nhìn, chặt, tỉa cây cối các loại làm ảnh hưởng tầm nhìn khi tham gia giao thông, đặc biệt là các tụ điểm bán hàng không đúng quy định .... trả lại mặt bằng để đường thông, hè thoáng tại điều kiện thuận lợi cho người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông.

Các hộ gia đình, cá nhân nào không chấp hành tự tháo dỡ những vị trí vi phạm, tái vi phạm thì cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phạm vi, đối tượng

1.1. Phạm vi giải tỏa: Theo hành lang đường bộ, vỉa hè đô thị, cụ thể:

- Khu vực nội thị trên Quốc lộ 31 từ km 128+00 đến km131+00 đi qua khu 1, khu 2, khu 4 thị trấn Đình Lập.

- Quốc lộ 4B từ km 52+00 đến km 55+700 đi qua khu 3, khu 1, khu 8, khu 5, khu 6, khu 7 thị trấn Đình Lập.

- Đường nội thị thị trấn Đình Lập gồm: đường vườn Cam khu 5, đường Phố Cũ khu 8.

- Đường nội thị thị trấn Nông Trường Thái Bình.

- Đường tỉnh, đường huyện, đường xã.

1.2. Đối tượng giải tỏa

Giải tỏa lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang đường bộ, vỉa hè đô thị để xây dựng vật cản, tập kết vật liệu, biển hiệu quảng cáo, lều, quán, mái che, mái vẩy, cây cối ... do các hộ gia đình, cá nhân vi phạm.

2. Các bước tiến hành giải tỏa

UBND thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông Trường Thái Bình, UBND các xã Đình Lập, Bính Xá, Châu Sơn, Bắc Lãng chỉ đạo các bộ, công chức phối hợp với các trưởng khu phố, thôn bản tổ chức họp, nhắc nhở, quản triệt các quy định của pháp luật về hành lang ATGT đường bộ, quy chế quản lý xây dựng vỉa hè đô thị và thực hiện văn minh đô thị đến mọi người dân.

Tổ công tác kiểm tra các vi phạm về hành lang ATGT đường bộ, vỉa hè trên địa bàn thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông Trường Thái Bình, phối hợp với UBND thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông Trường Thái Bình vận động, lập biên bản đối với các hộ dân yêu cầu tự tháo dỡ và giải tỏa các chướng ngại vật vi phạm và tái vi phạm, lấn chiếm hành lang đường bộ, vỉa hè đô thị trong phạm vi quy định.

Sau thời gian vận động nếu cá nhân, hộ gia đình nào không tự giác tháo dỡ thị tiến hành hoàn thiện hồ sơ để thực hiện cưỡng chế theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, thực hiện

Ban ATGT huyện chỉ đạo, tổ công tác, tổ cưỡng chế tập trung thực hiện tại UBND thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông Trường Thái Bình. Đối với UBND các xã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và phối hợp với BATGT của huyện.

2. Công tác tuyên truyền

2.1. Nội dung tuyên truyền

Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang bảo vệ ATGT đường bộ, vỉa hè tự giác di dời vật liệu xây dựng, biển hiệu, hàng hóa, dỡ bỏ các tường, cột đã dựng lều quán, mái che, mái vẩy, chặt tỉa cây cối... nằm trong phạm vi hành lang đường bộ, vỉa hè cần phải giải tỏa.

2.2. Hình thức tuyên truyền

Trung tâm Văn hóa và Thể thao, Đài Truyền thanh và Truyền hình tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền lưu động trên tuyến Quốc lộ 4B, QL 31.

UBND thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông Trường Thái Bình trực tiếp chỉ đạo và phối hợp với các đoàn thể, tổ trưởng các khu phố tổ chức nhắc nhở các hộ dân sống hai bên đường Quốc lộ có hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang đường bộ, vỉa hè đô thị tự di dời, tháo dỡ các vật cản gây ảnh hưởng đến vi phạm hành lang ATGT.

3. Công tác tổ chức thực hiện

3.1. UBND thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông Trường Thái Bình: Căn cứ vào kế hoạch của Ban ATGT huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công lãnh đạo phụ trách từng khu phố, tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện.

3.2. Công tác giải tỏa

Tổ công tác liên ngành của huyện kiểm tra, lập biên bản vi phạm yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức cam kết tự tháo dỡ. Nếu không thực hiện tháo dỡ theo yêu cầu thì tổ công tác đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt hành chính, để làm cơ sở cho việc tổ chức cưỡng chế.

Sau thời gian 10 người kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức vi phạm không chấp hành, thì UBND huyện ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế vi phạm. Kinh phí thực hiện cưỡng chế giải tỏa do các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức vi phạm bị cưỡng chế phải chịu trách nhiệm chi trả.

Tổ cưỡng chế để giải tỏa các công trình vi phạm hành lang ATGT đường bộ, vỉa hè đô thị trên địa bàn thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông Trường Thái Bình, các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện cưỡng chế giải tỏa vi phạm yêu cầu các hộ gia đình, tổ chức di chuyển vật liệu xây dựng ra khỏi phạm vi hành lang đường bộ, vỉa hè đô thị; dỡ bỏ lều quán, mái che, mái vẩy; tịch thu biển hiệu, các chường ngại vật vi phạm,.. tang vật thu giữ được chuyển về địa phương có đối tượng vi phạm để quản lý theo quy định.

3.3. Lực lượng tham gia giải tỏa

-  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: 02 người.

-  Mời Thanh tra Sở Giao thông vận tải: 03 người (tham gia hỗ trợ).

- Lãnh đạo Công an huyện, cử thêm 02 chiến sĩ tham gia.

-  Hạt 2 giao thông Đình Lập: 02 người (Lãnh đạo hạt và tuần đường).

- Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khánh Dương 02 người (Lãnh đạo  và tuần đường).

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có tuyến quốc lộ đi qua; trọng tâm là khu vực thị trấn Đình Lập, khu vực thị trấn Nông Trường Thái Bình và các điểm đông dân cư.

-  Đội quản lý trật tự đô thị thị trấn Đình Lập.

- Công an phụ trách địa bàn xã, thị trấn có đường Quốc lộ đi qua.

          - Trưởng thôn các thôn, bản, khu phố có đường quốc lộ đi qua.

- Tổ công tác liên ngành, Tổ cưỡng chế (Có Quyết định thành lập cụ thể).

- UBND thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông Trường Thái Bình gồm: Lãnh đạo, công chức chuyên môn; Công an viên (03 người), Dân quân Tự vệ (05 người); Công an viên và DQTV là các lực lượng chính tham gia giải tỏa.

3.4. Phương tiện thực hiện giải tỏa

Trưng dụng và điều động phương tiện của các cơ quan, tổ chức và cá nhân gồm:

- Xe bán tải: 01 xã Công an huyện, 01 xe Hạt 2 giao thông.

- Xe tuyên truyền: 01 xã Trung tâm Văn hóa và Thể thao.

- Dụng cụ như: Dao, xà beng, cuốc, xẻng, búa, kìm, thang .... giao UBND thị trấn Đình Lập và Nông Trường Thái Bình chuẩn bị theo số lượng người tham gia.

3.5. Thời gian và địa điểm tập trung thực hiện

Buổi sáng đúng 08 giờ 00, chiều đúng 14 giờ 00, các thành viên tham gia tập trung có mặt tại tuyến đường giải tỏa để thực hiện nhiệm vụ.

3.6. Kinh phí thực hiện

Kinh phí do phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện chi bồi dưỡng cho cán bộ, công nhân tham gia công tác giải tỏa, cưỡng chế theo chế độ hiện hành. Chi phí xăng xe phục vụ giải tỏa theo định mức nhiên liệu quy định.

3.7. Thời gian tổ chức thực hiện

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì thực hiện

1

Họp Ban Chỉ đạo (Dự kiến)

09/01/2017

Ban ATGT huyện

2

- Công tác tuyên truyền.

- Công tác nhắc nhở trực tiếp đến các đối tượng vi phạm

Từ 10/01/2017 đến 15/01/2017

- Trung tâm Văn hóa và Thể thao.

- UBND thị trấn Đình Lập và Nông Trường Thái Bình,

3

Kiểm tra, rà soát và lập danh sách các trường hợp vi phạm lấn chiếm và tái lấn chiếm.

Lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu các hộ gia đình tự tháo dỡ.

Từ 16/01/2017 đến 21/01/2017

Tổ công tác liên ngành kiểm tra các vi phạm, cùng với UBND thị trấn Đình Lập và Nông Trường Thái Bình

4

Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Từ 22/01/2017 đến 23/01/2017

Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với phòng Tư pháp tham mưu

5

Ban hành Quyết định cưỡng chế giải tỏa đối với các hộ vi phạm

Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với phòng Tư pháp tham mưu

6

Tổ chức cưỡng chế, giải tỏa

Tổ cưỡng chế để giải tỏa các vi phạm hành lang, vỉa hè đô thị phối hợp với UBND thị trấn Đình Lập và Nông Trường Thái Bình

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ, vỉa hè đô thị trên địa bàn các xã, thị trấn, trọng tâm là địa bàn thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,803,924

  IP của bạn: 107.22.2.109

  Thời gian: 2018-03-24 13:27:11

  Chi tiết:

   Hôm nay: 404

   Tuần này: 32001

   Tháng này: 134233

   Năm nay: 456808

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn