Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy Mời Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đình Lập quý IV năm 2016 (05/GM-BĐD ngày 05/01/2017)

Thứ Sáu, 01/06/2017 - 02:59

GIẤY MỜI

Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đình Lập quý IV năm 2016

 

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2004 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp và Quyết định số 91/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2015 của Chủ tịch HĐQT NHCSXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2004 của Chủ tịch HĐQT NHCSXH,

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Đình Lập tổ chức phiên họp quý IV năm 2016 cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đại diện lãnh đạo NHCSXH tỉnh Lạng Sơn;

- Thường trực Huyện ủy;

- Các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện;

- Ban lãnh đạo, các Tổ trưởng nghiệp vụ NHCSXH huyện.

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 01 năm 2017.

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

4. Nội dung: Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thành phần, thời gian, địa điểm trên./. 

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,771,707

  IP của bạn: 107.22.2.109

  Thời gian: 2018-03-17 19:31:18

  Chi tiết:

   Hôm nay: 915

   Tuần này: 43609

   Tháng này: 101899

   Năm nay: 424474

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn