Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy Mời Dự Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng địa phương năm 2016 (04/GM-UBND ngày 04/01/2016)

Thứ Tư, 01/04/2017 - 04:11

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng địa phương năm 2016

 

Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 28/12/2016 của UBND huyện Đình Lập về tổng kết công tác Quốc phòng địa phương năm 2016, UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời Đại biểu đến dự Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng địa phương năm 2016.

1. Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 01 năm 2017.

2. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Đình Lập (Khu 1, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập).

UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời Đại biểu đến dự để Hội nghị thành công tốt đẹp./.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.846.214; Fax: (025) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn