Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy Mời Về việc họp xét phân loại chính quyền cơ sở năm 2016 đối với UBND các xã, thị trấn (03/GM-HĐ ngày 04/01/2017)

Thứ Tư, 01/04/2017 - 04:08

GIẤY MỜI

Về việc họp xét phân loại chính quyền cơ sở năm 2016

đối với UBND các xã, thị trấn

 

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở hàng năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện Đình Lập tổ chức họp xét phân loại chính quyền cơ sở năm 2016 đối với UBND các xã, thị trấn cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện theo Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND huyện.

- Đại diện lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Y tế.

2. Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ 00 phút ngày 06/01/2017 (Thứ Sáu).

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Phòng Tài chính - Kế hoạch.

4. Nội dung: Họp xét phân loại chính quyền cơ sở năm 2016 đối với UBND các xã, thị trấn.

5. Công tác chuẩn bị: Phòng Nội vụ chủ trì chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho các thành phần dự họp.

Nhận được giấy mời, đề nghị các đồng chí bố trí công việc đến dự họp đúng thành phần, thời gian và địa điểm trên./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,803,923

  IP của bạn: 107.22.2.109

  Thời gian: 2018-03-24 13:26:53

  Chi tiết:

   Hôm nay: 403

   Tuần này: 32000

   Tháng này: 134232

   Năm nay: 456807

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn